//Poliole
Poliole 2017-03-10T13:57:04+00:00

Poliole

Do produkcji pianek o szerokim spektrum zastosowań

Polyole

Poliole to materiały wyjściowe do produkcji pianek poliuretanowych, w skrócie pianek PUR. Charakteryzują się szeroką gamą zastosowań w wielu różnych branżach: od technologii iPoltec® do produkcji pianek, opracowanej w laboratoriach PCC Rokita SA, po systemy piankowe PUR dla wydajnej izolacji cieplnej budynków.

PCC Rokita SA jest najważniejszym w Europie Wschodniej i jedynym w Polsce producentem polioli polieterowych do produkcji pianek PUR. Jest to segment rynku charakteryzujący się rosnącą dynamiką sprzedaży. Nasze poliole to surowiec wyjściowy zarówno do produkcji pianek elastycznych i sztywnych, ale również pianek do zastosowań typu CASE (powłoki, kleje, uszczelniacze, elastomery).

Poliole – tym pojęciem określa się zbiór wielowartościowych alkoholi, czyli związków organicznych posiadających przynajmniej dwie grupy wodorotlenowe w molekule. Zakłady PCC Rokita SA są wyspecjalizowane szczególnie w produkcji polioli polieterowych. Poliole te wchodzą w reakcję w izocyjanianami, z których otrzymuje się poliuretany (skrótem PUR lub PU).

PUR znajduje wiele różnych zastosowań. O konkretnych właściwościach poliuretanów decydują właśnie poliole użyte w procesie produkcji. Pod nazwą handlową Rokopol® PCC Rokita SA oferuje ponad 30 rodzajów polioli i formulacji na ich podstawie. Ponadto wchodząca w skład naszej Grupy firma PCC Prodex Sp. z o.o. z Warszawy oraz jej spółka zależna PCC Prodex GmbH z siedzibą w Essen zajmują się opracowaniem, produkcją i dystrybucją systemów PUR.

Produkowane przez nas poliole polieterowe służą do wytwarzania m.in. elastycznych pianek PUR, które są podstawą komfortowych materacy z pianki HR lub tapicerek o wysokiej odbojności. Fotele samochodowe, siodła rowerowe i pianka formowana stosowana w deskach rozdzielczych również składają się z pianek PUR. Pianki PUR występują w podłogach boisk i podeszwach butów sportowych. Produkty bazujące na produkowanych przez nas poliolach zapewniają też niezbędną izolację cieplną w pojazdach chłodniczych. Przy zastosowaniu polioli produkowane są również pianki montażowe. Poliole specjalistyczne naszej produkcji występują w powłokach, klejach, materiałach impregnujących i masach uszczelniających. Ze specjalistycznych polioli otrzymuje się elastomery, czyli materiały gumopodobne, które można m.in. używać do produkcji włókien tekstylnych. Ta grupa zastosowań określana jest pojęciem CASE: Coatings (pokrycia), Adhesives (kleje), Sealants (uszczelniacze) and Elastomers (elastomery). Z pianek PUR bazujących na poliolach produkuje się również sztuczną skórę.

Obszary zastosowania produkowanych przez nas systemów PUR są bardzo szerokie. Sięgają one od termoizolacji, np. rurociągów, aż po specjalistyczne kleje PUR dla górnictwa, dzięki którym można utwardzić kruche warstwy kamieni i zabezpieczyć je przed wnikaniem wody. Dla przemysłu budowlanego opracowaliśmy m.in. natryskowy system PUR do izolacji poddaszy. Sztywna pianka do pokrywania poddaszy i termoizolacji budynków jest przy tym nakładana w formie płynnej. Mieszanka reakcyjna spienia się w ciągu kilku sekund, tworząc bezszwową i bezszczelinową warstwę o doskonałych właściwościach izolacyjnych.

 • Przemysł motoryzacyjny (elementy wyposażenia i wygłuszenia wewnętrznego, fotele, elementy dzielące, podsufitki)
 • Przemysł meblarski
 • Różne typy materacy
 • Opakowania ochronne
 • Artykuły gospodarstwa domowego, np. gąbki myjące
 • Tapicerki i poduszki
 • Izolacje akustyczne
 • Podłogi (maty, pokrycia podłogowe)
 • Przemysł chłodniczy (lodówki, chłodnie przemysłowe, pojazdy chłodnicze)
 • Przemysł budowlany (panele, prysznice, pokrycia z pianki natryskowej, jednoskładnikowa pianka uszczelniająca np. do montażu okien)
 • Izolacja termiczna (systemy typu rura w rurze)
 • Składniki systemów PUR (różne zastosowania)
 • Produkcja elastomerów
 • Płyny hydrauliczne
 • Kleje, impregnaty
 • Przemysł obuwniczy (podeszwy)
 • Sztuczna skóra
 • Przemysł budowlany (izolacja budynków przy użyciu pianki natryskowej PUR, systemy blokowe i modułowe, wypełnienia iniekcyjne)
 • Izolacje przemysłowe (w tym: panele ścienne i podłogowe, izolacja lad i urządzeń chłodniczych do żywności, izolacja rur i przewodów)
 • Transport (pianki dwuskładnikowe np. dla przemysłu motoryzacyjnego, m.in. do budowy kierownic, dźwigni zmiany biegów, poręczy, foteli, zagłówków i elementów wygłuszających, desek rozdzielczych, podsufitek, filtrów silnikowych i izolacji)
 • Górnictwo (m.in.: dwuskładnikowe kleje poliuretanowe do uszczelnienia i utwardzenia popękanych warstw kamieni, szczególnie pomiędzy kruchymi warstwami skały lub węgla)
 • Sport i rozrywka (m.in.: dwuskładnikowe elastyczne podłogi do boisk sportowych i placów zabaw, dwuskładnikowe pianki np. do siodeł rowerowych, rękawic bokserskich, kół ratunkowych oraz do budowy łódek sportowych)
 • Przemysł obuwniczy (systemy PUR do wytrzymałych, lekkich, elastycznych i odpornych na ścieranie podeszw)

Poliole i systemy do pianek elastycznych

Poliole do pianek elastycznych o wysokiej odbojności (high resilience, HR)

Rokopol® Liczba hydroksylowa (mg KOH/g) Lepkość w temperaturze 25°C (cP) Cechy i zalety polioli
iPoltec® 50 – 57 3500 – 5000 Reaktywna dyspersja poliolu kopolimerycznego; przeznaczona do produkcji pianek elastycznych wysoko-odbojnych (kategoria HR) i pianek blokowych z dodatkiem uniepalniającym (kategoria CMHR). Przy stosowaniu tego poliolu polimerowego można uzyskać wyższe stopnie twardości bez stosowania styren-akrylonitrylu (SAN), dzięki czemu zawartość lotnych związków organicznych jest bardzo niska, a właściwości uniepalniające pozostają wysokie. Rokopol® iPoltec® umożliwia produkcję pianek o bardzo szerokiej gamie gęstości i twardości. Możliwe jest też zastosowanie w produkcji standardowych pianek typu CME (combustion modified ether), by uzyskać wysokie parametry nośności przy znacznie niższej zawartości uniepalniaczy.
MH2012 27 – 30 1500 – 2500 Reaktywny poliol kopolimeryczny zmodyfikowany stryren-akrylonitrylem o zwiększonej funkcyjności oraz o 12% zawartości fazy stałej, przeznaczony do produkcji elastycznych, blokowych pianek HR.
MH2000 29 – 32 1200 – 1700 Klarowny, reaktywny poliol polieterowy o zwiększonej funkcyjności; przeznaczony do produkcji elastycznych pianek HR.
M5020 33 – 38 700 – 900 Klarowny, reaktywny poliol polieterowy o przeciętnej masie cząsteczkowej 4800 g/mol, opracowany specjalnie jako bazowy poliol do produkcji poliizocyjanianów poliaddycyjnych (PIPA). Jest on również stosowany do otrzymania elastycznych pianek HR o doskonałej wytrzymałości na rozciąganie.
M6000, M6010 27 – 29 1050 – 1250 Klarowny, reaktywny (wysoce reaktywny) poliol polieterowy o przeciętnej masie cząsteczkowej 600 g/mol do produkcji blokowej i formowanej pianki HR.
DE4020 27 – 31 700 – 900 Wysoce reaktywny diol polieterowy na bazie glikolu, o łańcuchu alkoholi zakończonym tlenkiem etylenu, o średniej masie cząsteczkowej 4000 g/mol, przeznaczony do produkcji formowanej pianki HR.
MS5225 25 – 29 2000 – 2600 Reaktywny poliol kopolimeryczny modyfikowany 25% styren-akrylonitrylem (SAN), przeznaczony do produkcji blokowych pianek HR.
MS5240 20 – 23 4000 – 8000 Reaktywny poliol kopolimeryczny modyfikowany 40% styren-akrylonitrylem (SAN), przeznaczony do produkcji blokowych pianek HR.
M1170 30 – 36 1200 – 1500 Poliol polieterowy o wysokiej zawartości tlenku etylenu, do produkcji pianek elastycznych i ultra elastycznych (hypersoft), stosowany jako główny składnik pianek z pamięcią kształtu (memory) na bazie MDI; opracowany jako otwieracz komórek w produkcji pianek standardowych, HR i visco.

Poliole do pianek visco, hypersoft i żelowych.

Rokopol® Liczba hydroksylowa (mg KOH/g) Lepkość w temperaturze 25°C (cP) Cechy i zalety polioli
M1170 30 – 36 1200 – 1500 Poliol polieterowy o wysokiej zawartości tlenku etylenu, do produkcji pianek elastycznych i ultra elastycznych, stosowany jako główny składnik pianek z pamięcią kształtu na bazie MDI; opracowany jako otwieracz komórek w produkcji pianek standardowych, HR i visco.
vTec 770 233 – 252 200 – 300 Opracowany do wspomagania produkcji viscoelastycznych pianek poliuretanowych, pokrywających bardzo duży zakres Tg i charakteryzujących się wysoką przepuszczalnością powietrza. Bazuje on na glicerynie i posiada średnią masę cząsteczkową 700 g/mol.
vTec 8020 177 – 193 200 – 400 Gotowy do użycia poliol o niskiej lepkości do produkcji pianek visco na bazie TDI T80. Poliol ten nadaje się do produkcji pianek visco o dobrej przepuszczalności powietrza, jeśli do kalibracji oddychalności zostanie użyty Rokopol® M1170. Może być stosowany zarówno jako główny składnik produkcji pianek żelowych, jak i pneumatycznych pianek z pamięcią kształtu
vTec 8050 190 – 210 350 – 600 Gotowy do użytku poliol o niskiej lepkości do produkcji pianek visco na bazie T80; działa w połączeniu z Rokopolem ® M1170 służącym regulacji oddychalności; wykorzystuję się go do otrzymania pianek z pamięcią kształtu o wysokiej przepuszczalności powietrza. Twardość można zwiększyć do 6 kPa dopasowując odpowiednio indeks TDI.
vTec 8911 13 -150 450 – 650 Unikalny poliol polieterowy, który został opracowany specjalnie dla pianek visco na bazie MDI. Umożliwia on produkcję pianek z pamięcią kształtu charakteryzujących się zarówno dużym zakresem Tg, jak i wyjątkowo dobrą oddychalnością. Pozwala on na przepływ powietrza w ilości 4-6 litrów/sekundę (ok. 12 cfm) zgodnie z EN ISO 7231 i zachowuje porównywalne właściwości w całym zakresie temperatur pokojowych.
V700 225 – 250 220 – 270 Triol polioksyalkilenowy na bazie gliceryny o masie cząsteczkowej 700 g/mol; stosowany w produkcji viscoelastycznych pianek poliuretanowych.

Poliole uniwersalne do konwencjonalnych pianek, z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego i pianek typu CME.

Rokopol® Liczba hydroksylowa (mg KOH/g) Lepkość w temperaturze 25°C (cP) Cechy i zalety polioli
RF2000 160 – 170 500 – 700 Poliol polieterowy na bazie sorbitolu; stosowany jako dodatek zwiększający twardość zarówno w produkcji pianek konwencjonalnych jak i pianek HR.
F3000 53 – 59 460 – 520 Triol polieterowy na bazie gliceryny; stosowany do produkcji pianek dla przemysłu motoryzacyjnego i blokowych pianek typu CME.
F3600 53 – 59 540 – 620 Uniwersalny triol o masie cząsteczkowej 3600 g/mol do produkcji konwencjonalnych pianek blokowych (kopolimer tlenku etylenu i tlenku propylenu).
FS3640 32 – 36 4000 – 6000 Niereaktywny polimer kopolimeryczny zmodyfikowany 40% styren-akrylonitrylem (SAN); stosowany do produkcji pianek elastycznych o podwyższonej twardości.

Poliole polieterowe do pianek sztywnych

Rokopol® Inicjator Liczba hydroksylowa (mg KOH/g) Lepkość w temperaturze 25°C (cP) Cechy i zalety polioli
D1002 Diol 108 – 116 130 – 170 Glikol polioksypropylenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 1000 g/mol; opracowany jako dodatek o niskiej lepkości do produkcji pianek sztywnych.
G1000 Gliceryna 155 – 165 200 – 300 Triol polioksypropylenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 1000 g/mol; opracowany jako główny poliol polieterowy do produkcji jednoskładnikowych pianek poliuretanowych (OCF); stosowany także jako dodatek o niskiej lepkości do modyfikacji właściwości i powierzchni sztywnych pianek blokowych.
G700 Gliceryna 225 – 250 220 – 270 Triol polioksypropylenowy na bazie gliceryny o masie cząsteczkowej ok. 700 g/mol; opracowany jako poliol polieterowy do produkcji jednoskładnikowych pianek poliuretanowych (OCF); stosowany także jako dodatek o niskiej lepkości do modyfikacji właściwości i powierzchni sztywnych pianek i sztywnych pianek formowanych.
G500 Gliceryna 290 – 310 240 – 340 Triol polioksypropylenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 560 g/mol. Jest to dodatek o niskiej lepkości do modyfikacji właściwości i powierzchni pianek sztywnych; stosowany w sztywnych systemach pianek formowanych o wysokiej gęstości.
RF551 Na bazie sorbitolu 400 – 440 3000 – 5000 Poliol polieterowy na bazie sorbitolu o masie cząsteczkowej ok. 800 g/mol. Uniwersalny poliol polieterowy cechujący się dobrym spienianiem, stabilnością wymiarową i płynnością, a także niską lepkością i dobrymi właściwościami mechanicznymi pianki; dobrze nadaje się do pianek PU stosowanych w niskich (-35˚C) jak i wysokich (ok. 120°C) temperaturach.
RF475 Na bazie sorbitolu 450 – 490 11000 – 22000 Poliol polieterowy na bazie sorbitolu o wysokiej lepkości i funkcyjności.
RF55 Na bazie sorbitolu 475 – 515 9200 Poliol polieterowy na bazie sorbitolu o masie cząsteczkowej ok. 550 g/mol. Uniwersalny poliol polieterowy cechujący się dobrym spienianiem, stabilnością wymiarową i płynnością, a także niską lepkością i dobrymi właściwościami mechanicznymi pianki; dobrze nadaje się do pianek PU stosowanych w niskich (-35˚C) jak i wysokich (ok. 120°C) temperaturach.
RF170 Amina propoksylowana 500 – 520 300 – 500 Reaktywny poliol aminowy do systemów pianek natryskowych.
RF151 Propoksylowana zasada Mannicha 440 – 460 15000 – 30000 Reaktywny poliol zawierający aromatyczną aminę; masa cząsteczkowa: ok. 700 g/mol. Poliol standardowy zawierający propoksylowaną zasadę Mannicha jako inicjatora; bardzo wysoka funkcyjność i wysoka lepkość; zmniejsza udział uniepalniaczy i katalizatorów w formulacjach pianek sztywnych; zwiększa reaktywność i lepkość natryskowej pianki poliuretanowej.
RF151V Propoksylowana zasada Mannicha 440 – 480 5000 – 12000 Poliol polieterowy o niskiej lepkości, zawiera aromatyczną aminę, masa cząsteczkowa: 700 g/mol. Propoksylowana zasada Mannicha o wysokiej funkcyjności, zmniejsza udział uniepalniaczy i katalizatorów w formulacjach pianek sztywnych, a także reaktywność i lepkość natryskowej pianki poliuretanowej.
RF152V Propoksylowana zasada Mannicha 410 – 450 5000 – 10000 Poliol polieterowy o niskiej lepkości, zawiera aromatyczną aminę, masa cząsteczkowa: 700 g/mol. Propoksylowana zasada Mannicha o wysokiej funkcyjności, zmniejsza udział uniepalniaczy i katalizatorów w formulacjach pianek sztywnych; pozwala na uzyskanie niższego niż w przypadku formuły Rokopol® RF151V ciśnienia komórkowego w procesie spieniania, zwiększa reaktywność i lepkość natryskowej pianki poliuretanowej.
RF160MB Zasada Mannicha 500 – 560 15000 – 30000 Poliol polieterowy nie propoksylowana zasada Mannicha.
RF165MB Zasada Mannicha 370 – 430 4000 – 8000 Poliol polieterowy o niskiej lepkości, zawiera aromatyczną aminę, masa cząsteczkowa: ok. 300 g/mol. Nie propoksylowana zasada Mannicha z uniepalniaczem.
GS364 Sacharoza/Gliceryna 340 – 380 2000 – 4000 Poliol niskiej lepkości na bazie sacharozy/gliceryny o masie cząsteczkowej ok. 700 g/mol. Jest to poliol z propoksylowanej sacharozy/gliceryny do poliuretanów, cechujący się średnią funkcyjnością i dobrą płynnością.
GS484 Sacharoza/Gliceryna 460 – 500 6500 – 10000 Poliol średniej lepkości na bazie sacharozy/gliceryny o masie cząsteczkowej ok. 530 g/mol. Jest to uniwersalny poliol z propoksylowanej sacharozy/gliceryny do produkcji sztywnych, blokowych pianek PU przeznaczonych do izolacji rur i paneli oraz do ciągłych i nieciągłych procesów produkcji płyt warstwowych.
GS425 Sacharoza/Gliceryna 400 – 450 5000 – 10000 Poliol średniej lepkości na bazie sacharozy/gliceryny o masie cząsteczkowej ok. 700 g/mol. Rokopol® GS425 to uniwersalny, wysoce funkcyjny poliol do systemów pianki sztywnej, np. do produkcji izolacji w natryskowych systemach piankowych, paneli warstwowych, pianek blokowych i innych systemów poliuretanowych.
GS505 Sacharoza/Gliceryna 480 – 520 5000 – 15000 Poliol wysokiej lepkości na bazie sacharozy/gliceryny o masie cząsteczkowej ok. 500 g/mol. Rokopol® GS505 to uniwersalny, wysoce funkcyjny poliol do systemów pianki sztywnej, np. do produkcji natryskowych systemów piankowych do izolacji cieplnej, płyt warstwowych, pianek blokowych i wielu innych systemów poliuretanowych (np. w systemach chłodniczych, drzwiach, rurach czy formach odlewniczych).
T Amina aromatyczna 400 – 480 600 – 2500 Reaktywna propoksylowana amina aromatyczna o niskiej lepkości. Rokopol® T to poliol z aminą jako inicjatorem, przeznaczony do natryskowych systemów piankowych do termoizolacji i innych systemów PU do szybkiej izolacji. Rokopol® T zwiększa stabilność wymiarową pianek PU oraz rezystancję termiczną przy wyższych temperaturach.
TD35 Amina aromatyczna 390 – 460 5000 – 15000 Reaktywna propoksylowana amina aromatyczna o wysokiej lepkości. Rokopol® TD34 to poliol z aromatyczną aminą jako inicjatorem, przeznaczony do systemów chłodniczych i innych systemów termoizolacyjnych. Jest to uniwersalny poliol przyczyniający się do optymalizacji właściwości wymiarowych i termicznych sztywnej pianki PU.
LM2 Sacharoza/amina aromatyczna 400 – 450 5000 – 10000 Rokopol®LM2 to poliol średniej lepkości na bazie propoksylowanej sacharozy i aromatycznej aminy, przeznaczony do celów termoizolacyjnych (w tym pianek blokowych, systemów chłodniczych). Produkt zwiększa stabilność wymiarową pianek PU oraz rezystancję termiczną przy wyższych temperaturach.

Poliole polieterowe do zastosowań CASE

Rokopol® Inicjator Liczba hydroksylowa (mg KOH/g) Lepkość w temperaturze 25°C (cP) Cechy i zalety polioli
D450 Diol 230 – 270 60 – 80 Glikol polioksypropylenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 450 g/mol.
D2002 Diol 53 – 59 280 – 380 Glikol polioksypropylenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 2000 g/mol. Podobnie jak Rokopol®D450, środek ten został opracowany jako półprodukt do wyrobu elastomerów poliuretanowych, powłok i klejów oraz do produkcji prepolimerów i pianki jednoskładnikowej (OCF).
D1002 Diol 108 – 116 130 – 170 Glikol polioksypropylenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 1000 g/mol; opracowany jako półprodukt do wyrobu elastomerów poliuretanowych, powłok, klejów i pianek specjalistycznych.
DE320 Diol 31 – 37 550 – 800 Reaktywny, polioksyalkilenowy poliol polieterowy o masie cząsteczkowej ok. 3000 g/mol. Opracowany jako półprodukt do wyrobu elastomerów poliuretanowych, powłok, klejów oraz jedno- i dwuskładnikowych klejów specjalnych o podwyższonej polarności i reaktywności (podobny do glikolu polipropylenowego, PPG).
DE4020 Diol 27 – 31 700 – 900 Reaktywny, polioksyalkilenowy poliol polieterowy o masie cząsteczkowej ok. 4000 g/mol. Opracowany jako półprodukt do wyrobu prepolimerów i innych wyrobów poliuretanowych, w tym systemów pianki formowanej i zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym oraz klejów jedno- i dwuskładnikowych o podwyższonej reaktywności i polarności (podobny do glikolu polipropylenowego).
M5000 Gliceryna 35 – 37 700 – 900 Reaktywny triol polioksyalkilenowy o istotnych zastosowaniach w produkcji komponentów formowanych z pianek sieciowanych na gorąco i na zimno. Masa cząsteczkowa wynosi ok. 4800 g/mol. Nadaje się do produkcji prepolimerów oraz do wytwarzania elastomerów poliuretanowych, powłok i klejów, przyczyniając się do zwiększenia ich elastyczności.
M5020 Gliceryna 33 – 38 700 – 1000 Reaktywny triol polioksyalkilenowy o masie cząsteczkowej ok. 4800 g/mol. Opracowany jako półprodukt do wyrobu elastomerów poliuretanowych, powłok, klejów i pianek specjalistycznych, posiada wyższą reaktywność niż Rokopol® M5000.
M6000 Gliceryna 27 – 29 1050 – 1250 Triol polioksyalkilenowy o masie cząsteczkowej ok. 6000 g/mol. Do produkcji prepolimerów, zwiększa elastyczność.
MS5240 Gliceryna 20 – 23 4000 – 8000 Suspensja kopolimeru styren-akrylonitrylu w reaktywnym triolu polioksyalkilenowym o masie cząsteczkowej ok. 4800 g/mol. Nadaje się do produkcji pianki formowanej i elastycznej pianki HR.
G441 Gliceryna 330 – 360 260 – 340 Reaktywny triol polioksyalkilenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 440 g/mol. Opracowany jako półprodukt do wyrobu elastomerów poliuretanowych, powłok, klejów, impregnatów i lakierów.
G500 Gliceryna 290 – 310 240 – 340 Triol polioksypropylenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 560 g/mol. Opracowany jako półprodukt do wyrobu elastomerów poliuretanowych, powłok, klejów, w tym klejów jedno- i dwuskładnikowych.
G700 Gliceryna 225 – 250 220 – 270 Triol polioksypropylenowy na bazie gliceryny o masie cząsteczkowej ok. 700 g/mol. Opracowany jako półprodukt do wyrobu elastomerów poliuretanowych, powłok, pianek jednoskładnikowych i klejów jedno- i dwuskładnikowych.
G1000 Gliceryna 155 – 165 200 – 300 Triol polioksypropylenowy wysokiej czystości o masie cząsteczkowej ok. 1000 g/mol. Opracowany jako półprodukt do wyrobu elastomerów poliuretanowych, powłok, pianek jednoskładnikowych i klejów jedno- i dwuskładnikowych.

Systemy poliuretanowe

Przemysł budowlany:

 • EKOPRODUR S0329
  zamkniętokomórkowa piana natryskowa do izolacji cieplnej ścian i stropów w budynkach.
 • EKOPRODUR S0310
  otwartokomórkowa piana natryskowa do izolacji cieplnej ścian i sufitów w budynkach.
 • EKOPRODUR S0540
  zamkniętokomórkowa piana natryskowa do izolacji cieplnej.
 • EKOPRODUR BF5032
  dwuskładnikowy system poliuretanowy, system blokowy. Z bloków wycinane są płyty, które używane są jako izolacyjne płyty okładzinowe.
 • EKOPRODUR PM2233-T
  dwuskładnikowy system poliuretanowy służący do ocieplenia ścian za pomocą gotowych modułów termoizolacyjnych, w które wtopione są elewacyjne płytki klinkierowe
 • EKOPRODUR PM4032
  dwuskładnikowy system poliuretanowy służący do zalewania szczelin w ścianach

Izolacje przemysłowe – przykładowe zastosowania

 • Płyty izolacyjne
  Do produkcji kompozytowych elementów termoizolacyjnych oferujemy:
 • Kleje poliuretanowe jedno- i dwuskładnikowe do klejenia styropianu i wełny mineralnej do pokryć z blachy, tworzyw sztucznych, gipsokartonu oraz innych okładzinowych materiałów budowlanych.
 • Dwuskładnikowe kleje poliuretanowe do płyt ognioochronnych z wełny mineralnej o klasie reakcji na ogień A2.
 • Systemy poliuretanowe dla tzw. łańcucha chłodniczego

Oferujemy systemy PU o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła gwarantujące chłodzenie w temperaturach do -70°C, do chłodzenia żywności w całym łańcuchu chłodniczym, tzn. od producenta do sklepów spożywczych, hipermarketów i obiektów gastronomicznych.

 • Rury preizolowane
  Dzięki naszym rozwiązaniom można w sposób ekonomiczny chronić rurociągi przeznaczone do przesyłania różnego rodzaju mediów grzewczych, (np. systemy rur grzewczych lub rurociągi ciepłownicze), przed utratą lub wnikaniem ciepła.

Górnictwo

 • PROMOPUR ((MOCNY)
  dwuskładnikowy klej poliuretanowy o podwyższonej wytrzymałości przeznaczony do uszczelniania i wzmacniania spękanego górotworu.
 • PROMOPUR Un
  uniwersalny dwuskładnikowy klej poliuretanowy.
 • PROMOPUR W
  dwuskładnikowy klej poliuretanowy o szybkich czasach reakcji do skał zawodnionych.
 • PROMOPUR L
  dwuskładnikowy klej poliuretanowy o długich czasach reakcji do głębokiej penetracji.
 • PROMOSTAT
  dwuskładnikowy klej poliuretanowy o właściwościach antystatycznych.
 • Oprócz wyżej wymienionych klejów poliuretanowych mamy w swojej ofercie także klej mineralno-organiczny SIL-PUR 80. Znajduje on zastosowanie tam, gdzie stosowanie klejów PU jest utrudnione (np. ze względu na obecność węgli mających tendencję do do samozapłonów). Poza tym do zastosowania w górnictwie przeznaczone są także następujące produkty:
 • PROMOFLEX
  dwuskładnikowy system poliuretanowy o właściwościach antystatycznych służący do wykonywania rur preizolowanych.
 • EKOPRODUR WPP18
  dwuskładnikowa piana integralna.

Sport i rekreacja

 • TENSILAN ET
  warstwa nośna nawierzchni sportowych przepuszczająca wodę. Produkt jest niezbędny, jeśli w projekcie nie przewiduje się warstwy betonowej lub asfaltowej.
 • TENSILAN 2S
  ekonomiczna dwuwarstwowa nawierzchnia sportowa, przepuszczalna dla wody, stosowana do boisk wielofunkcyjnych.
 • TENSILAN NB
  należy do nawierzchni natryskowych dwuwarstwowych.
 • TENSILAN PLAY
  nawierzchnia na place zabaw dla dzieci. Została ona opracowana z myślą o maksymalnej redukcji skutków upadku.
 • Poza tym oferujemy szereg systemów poliuretanowych do produkcji urządzeń sportowych:
 • EKOPROFLEX 20-100
  dwuskładnikowa piana integralna do produkcji siodełek rowerowych.
 • EKOPROFLEX A15-46
  dwuskładnikowa piana integralna do produkcji wkładów do rękawic bokserskich.
 • EKOPRODUR BY1236
  dwuskładnikowa sztywna piana służąca do produkcji wypełnień komór wypornościowych jachtów, motorówek, rowerów wodnych.
 • EKOPRODUR PM4032
  dwuskładnikowa sztywna piana służąca do wypełniania kół ratunkowych oraz boi.
 • EKOPRODUR CP4090
  dwuskładnikowa sztywna piana służąca do produkcji sprzętu wędkarskiego, w tym spławików i woblerów.

Przemysł obuwniczy

PCC Prodex posiada w swojej ofercie grupę systemów poliuretanowych o nazwie ECOPROCROSS przeznaczonych do produkcji spodów obuwniczych. Podeszwy wykonane z naszych systemów są wytrzymałe, lekkie, elastyczne i odporne na ścieranie, zachowując zdolność tłumienia wstrząsów. Jednocześnie są komfortowe i zapewniają stabilność.

Koncentracja na zastosowaniach:

iPoltec® – Technologia do produkcji pianek opracowana przez PCC

iPoltec

Co roku za pomocą innowacyjnej technologii pianowej iPoltec®, opracowanej w laboratoriach PCC Rokita dla potrzeb produkcji tapicerki o najwyższym poziomie komfortu, wytwarza się ponad trzy miliony wypełnień do materacy. Materace wyprodukowane z pianki iPoltec® cechuje niezwykły komfort i wyjątkowa wytrzymałość. Podstawa technologii pianowej to produkowane przez nas poliole typu „Rokopol iPol®“, które również znajdują zastosowanie w produkcji krzeseł i kompletów mebli tapicerowanych – wszędzie tam, gdzie pożądana jest bardzo wysoka odbojność.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.ipoltec.eu