//Mała elektrownia wodna Brajčino
Mała elektrownia wodna Brajčino 2017-03-10T13:54:23+00:00
Miejsce: Brajčino, Republika Macedonii
Redukcja emisji CO2: Średnia roczna redukcja emisji na poziomie ok. 4 679 ton CO2
Zainstalowana moc: 1,440 megawata
Produkcja: ok. 5,0 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku: październik 2014 roku

Galeria zdjęć