//Mała elektrownia wodna Galičnik
Mała elektrownia wodna Galičnik 2017-03-10T13:54:25+00:00
Miejsce: Galičnik, Republika Macedonii
Redukcja emisji CO2: Średnia roczna redukcja emisji na poziomie ok. 3 895 ton CO2
Zainstalowana moc: 1,154 megawat
Produkcja: ok. 4,1 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku: Październik 2014 roku

Galeria zdjęć