//Mała elektrownia wodna Patiška
Mała elektrownia wodna Patiška 2017-03-10T13:56:27+00:00
Miejsce: Patiška, Republika Macedonii
Redukcja emisji CO2: Średnia roczna redukcja emisji na poziomie ok. 2 870 ton CO2
Zainstalowana moc: 0,654 megawatów
Produkcja: ok. 3,07 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku: Grudzień 2014 roku

Galeria zdjęć