//Informacje finansowe
Informacje finansowe 2018-01-08T10:17:22+00:00

Informacje finansowe

Liczby. Wyniki. Fakty.

Przejrzystość to dla nas otwartość i klarowność.
Aby dostarczyć naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, udostępniamy do pobrania w archiwum internetowym raporty roczne Grupy PCC od 2003 roku oraz raporty kwartalne od 2001 roku. Poniższe dwie tabele zawierają streszczenie najważniejszych wskaźników finansowych Grupy PCC oraz wskaźników finansowych firmy PCC SE.

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe Grupy PCC
(według MSSF)
9M/2017* 9M/2016* 2016 2015
Przychody ze sprzedaży (w mln €) 507,7 420,3 568,9 571,1
Zysk brutto na sprzedaży (w mln €) 144,6 130,7 181,3 157,2
EBITDA (w mln €) 48,9 44,3 76,4 50,8
EBIT (w mln €) 24,9 25,1 48,2 26,9
EBT (w mln €) 1,0 5,6 24,6 1,2
Skonsolidowany wynik finansowy (w mln €) -2,5 3,2 19,1 -2,0
Suma całkowitych dochodów (w mln €) -** -** 13,4 10,1
Zadłużenie netto / EBITDA 7,6 9,5 7,4 8,6
Skonsolidowany kapitał własny (w mln €) 125,9 124,2 135,0 135,0
Wskaźnik kapitałowy (%) 12,7 13,6 14,2 16,4
Nakłady inwestycyjne (w mln €) 54,5 118,2 159,3 160,1
Zatrudnienie (na 30.09 / 31.12) 3.176 2.994 3.032 2.992

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.
* Dane nieaudytowane.                                                                                    
** Obliczenie sumy całkowitych dochodów na 31.12.

Definicje:

EBITDA    EBIT    EBT    Equity ratio    Net debt

Wskaźniki finansowe PCC SE
(według MSSF)
2016 2015 2014
EBT (w mln €) -9.2 -1,3 14,3
Zysk / strata netto (w mln €) -9,1 -1,4 14,4
Wskaźnik kapitałowy (%) 44,5 48,2 48,5
Suma bilansowa (w mln €) 829,2 879,8 752,3
Wartość godziwa portfela spółek (w mln €) 677,8 721,6 609,9
– Wartość giełdowa wszystkich notowanych spółek (w mln €) * 347,8 288,6 269,6
Liczba spółek portfelowych 74 69 71
Zobowiązania finansowe netto (w mln €) 245,9 227,0 228,5
Nakłady inwestycyjne (w mln €) 20,6 35,6 11,2
Liczba pracowników (na dzień bilansowy) 58 66 64

* Przypadająca na PCC SE wartość giełdowa spółek portfelowych notowanych na giełdzie. Według ceny zamknięcia w dniu bilansowym, w przypadku walut obcych w przeliczeniu wg. kursu w dniu bilansowym.

Do pobrania