//Budowa supernowoczesnego zakładu produkcji krzemometalu w Islandii

Budowa supernowoczesnego zakładu produkcji krzemometalu w Islandii

Do 2018 roku wybudujemy w Islandii jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku wytwórni krzemometalu na świecie. Ważnym celem projektu o nakładach inwestycyjnych sięgających ok. 300 mln dolarów jest znaczne przedłużenie łańcucha wartości naszej Grupy. Surowiec do produkcji – kwarcyt – pochodzić będzie bowiem z kopalni należącej do naszej Grupy w Zagórzu koło Kielc. Wydanie tzw. certyfikatu JORC potwierdziło, że jakość i ilość zasobów kopalni kwarcytu są wystarczające, by zabezpieczyć produkcję krzemometalu na przestrzeni przynajmniej 15 lat. Krzemometal stosuje się m.in. jako składnik stopów aluminium oraz w przemyśle chemicznym, do produkcji siloksanów i silikonów. Większa część wyprodukowanego przez nas krzemometalu została już zakontraktowana przez niemieckie firmy w ramach umów długoterminowych i jest to jednocześnie nasz wkład w zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego Niemiec. Wytwórnia spełni wysokie standardy środowiskowe i będzie zasilana energią elektryczną produkowaną wyłącznie z odnawialnych źródeł (energii geotermalnej). Ponadto powstanie ponad 100 nowych, bezpośrednich miejsc pracy. Za budowę instalacji „pod klucz“ odpowiada niemiecki producent urządzeń przemysłowych, firma SMS group GmbH z siedzibą w Düsseldorfie.


Major construction site of PCC BakkiSilicon hf as of April 2018.

Inwestor: PCC BakkiSilicon hf
Miejsce: Húsavík (Islandia)
Zdolności produkcyjne: 32 tys. ton krzemometalu rocznie
Plan uruchomienia: kwietnia 2018 r.
Stan projektu: Aby uzyskać informacje o przebiegu projektu i zobaczyć zdjęcia kliknij tutaj>>

Termin uruchomienia wytwórni krzemometalu naszej Grupy w Islandii został ustalony na kwietnia 2018 roku. We współpracy z producentem instalacji przemysłowych SMS group GmbH od pewnego czasu w ramach rozruchu mechanicznego trwają próby poszczególnych elementów dwóch pieców łukowych. Przed rozpoczęciem rozruchu technologicznego, czyli pierwszym rozgrzaniem pieców, niezbędne jest jeszcze wykonanie prac nad systemem podawania surowców i instalacją do odpylania spalin, której sprawność ma największy priorytet.

Finansowanie i wsparcie: Zamknięcie finansowe projektu nastąpiło na początku czerwca 2015 roku, natomiast istotny postęp w sprawie finansowania osiągnęliśmy rok wcześniej: 25 września 2014 roku otrzymaliśmy bowiem wstępną promesę ubezpieczenia projektu, wydaną przez międzyresortową komisję rządu federalnego Niemiec (tzw. gwarancja UFK). Gwarancja ta była podstawą do uruchomienia finansowania projektu przez KfW IPEX-Bank z Frankfurtu nad Menem i została udzielona ze względu na fakt, że projekt – dzięki planowanej sprzedaży krzemometalu niemieckim odbiorcom – kwalifikował się do wsparcia w ramach państwowej polityki surowcowej. Uznano, że inwestycja w Islandii wniesie wkład w zabezpieczenie przyszłych dostaw surowców dla przemysłu niemieckiego. Pod koniec 2014 roku udało się zabezpieczyć całość finansowania projektu w Islandii. Większą część nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 300 mln dolarów (ok. 1,2 mld złotych) pokryje kredyt KfW IPEX Banku, natomiast ok. jedną czwartą kosztów poniosą islandzkie fundusze emerytalne oraz islandzki Bank Íslandsbanki. Pod koniec grudnia została zawarta odpowiednia umowa pomiędzy PCC SE a islandzką spółką Bakkastakkur.

Państwo islandzkie również przyznało projektowi swoje wsparcie. W 2013 roku parlament Islandii dużą większością głosów uchwalił kilka ustaw dotyczących rozwoju parku przemysłowego Bakki, w którym powstanie wytwórnia. Jedna z tych ustaw dotyczy wyłącznie naszego projektu i przewiduje szczególne wsparcie finansowe dla inwestycji w zakresie przygotowania terenu pod budowę, ale także długoterminowe ulgi podatkowe.

Galeria zdjęć od momentu zagospodarowania placu budowy w połowie 2015 roku

Kliknij, aby powiększyć zdjęcia.

2018-04-12T17:20:10+00:00