//PCC rozwija się dzięki ultranowoczesnej wytwórni specjalistycznej substancji chemicznej – MCAA

PCC rozwija się dzięki ultranowoczesnej wytwórni specjalistycznej substancji chemicznej – MCAA

  • Spółka zależna PCC MCAA produkuje kwas monochlorooctowy (MCAA) wysokiej czystości przy użyciu urządzeń o mocy produkcyjnej 42 tys. ton rocznie. Moc ta ma wzrosnąć do 100 tys. ton.
  • Wytwórnia, która została oddana do użytku w 2016 roku, jest jedyną instalacją do produkcji MCAA w Europie Wschodniej, a PCC MCAA zdobyła już dobrą pozycję, stanowiącą ok. 20% rodzimego europejskiego rynku.
  • Rozpoczęły się przygotowania do ekspansji na rynki Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji.
  • PCC MCAA jest jedną z trzech firm na świecie, które dysponują własną technologią do produkcji MCAA najwyższej jakości.

Duisburg/Brzeg Dolny, 30 sierpnia 2018 roku – Firma PCC SE rozwija się na rynku MCAA – kluczowej substancji chemicznej do specjalistycznych zastosowań. Spółka zależna PCC MCAA Sp. z o.o. jest jedną z trzech firm na świecie, które posiadają własną technologię do produkcji MCAA (skrót angielskiej nazwy monochloroacetic acid) najwyższej jakości. Innowacyjna wytwórnia, która została oddana do użytku w 2016 roku w największym zakładzie chemicznym Grupy PCC w Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie) jest jedyną w Europie Wschodniej. Biorąc pod uwagę bardzo pozytywne opinie klientów oraz prognozowany wzrost rynku przewiduje się stopniowe zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji, które wynoszą obecnie 42 tys. ton rocznie. Na tle wysokiego popytu, moce zostaną w pierwszym kroku zwiększone o 25%, natomiast w perspektywie średnioterminowej planowano ich wzrost nawet do 100 tys. ton rocznie.

MCAA wysokiej czystości to produkt pośredni przy produkcji wielu artykułów codziennego użytku, w tym produkcji środków higieny osobistej, zagęszczaczy w przemyśle spożywczym, syntetycznej kofeiny w napojach energetycznych oraz w produkcji witamin, jak również w innych, licznych branżach, np. w produkcji środków ochrony roślin, w górnictwie, w przemyśle papierniczym oraz w budownictwie. Dla przykładu, MCAA jest stosowany w produkcji plastyfikatorów PVC oraz klejów. Ultra czysty MCAA stosuje się ponadto do dalszego przerobu w syntezach farmaceutycznych. Spółka zależna PCC MCAA Sp. z o.o. opracowała własną, innowacyjną technologię do produkcji tej wszechstronnej, specjalistycznej substancji chemicznej i ma w swojej ofercie pełną gamę gatunków MCAA: techniczny, wysokiej czystości oraz ultra czysty. W zależności od wymagań klienta dostawa odbywa się w roztworach wodnych o różnych stężeniach, lub w formie stałej, np. płatków.

„W naszej wytwórni produkujemy MCAA najwyższej możliwej czystości”, mówi Waldemar Preussner, Prezes Rady Administrującej PCC SE. „Chcemy, aby nasza spółka PCC MCAA stała się na tym ważnym rynku partnerem pierwszego wyboru dla klientów na szczeblu globalnym. Budowa instalacji MCAA w Brzegu Dolnym była wyzwaniem, ale jesteśmy niezmiernie zadowoleni z rezultatu oraz z przyjęcia produktu na rynku. W perspektywie średnioterminowej spodziewamy się dalszego wzrostu popytu, dlatego też celujemy w moc produkcyjną na poziomie 100 tys. ton rocznie.”

Najważniejszym rynkiem PCC MCAA Sp. z o.o. jest obecnie Europa, gdzie spółka zbudowała już szeroką bazę klientów. Ponadto rozpoczęły się przygotowania do ekspansji, przede wszystkim na rynki Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji.

Wytwórnia MCAA została ukończona w 2015 roku i była wówczas jedną z najważniejszych inwestycji w europejskiej branży chemicznej. Produkcję i sprzedaż uruchomiono pod koniec 2016 roku.

Wytwórnia MCAA potrzebuje do swojej produkcji m.in. chloru i wodoru. Dostawa tych ważnych surowców odbywa się za pośrednictwem rurociągu bezpośrednio z sąsiadującego terenu spółki siostrzanej PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym. PCC Rokita SA to największa spółka chemiczna Grupy PCC i jedna z czołowych firm polskiej branży chemicznej. Integracja wytwórni MCAA z istniejącą produkcją chloru przyczynia się do istotnego przedłużenia łańcucha wartości Pionu Chemii PCC w obszarze chloru o kluczowy element pozwalający na dalszy rozwój. Fakt, że zarówno chlor jako kluczowy surowiec do produkcji MCAA, jak również najważniejsze substancje pomocnicze, w tym wodór, są wytwarzane w ramach grupy kapitałowej oraz w tym samym miejscu, zabezpiecza konkurencyjne, długoterminowe dostawy dla produkcji MCAA.

Ponadto ścisła współpraca ze spółkami zależnymi działającymi w obszarze logistyki, PCC Autochem Sp. z o.o. oraz PCC Intermodal S.A., oraz z wybranymi zewnętrznymi partnerami zapewnia zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz elastyczność w dystrybucji.

„Wytwórnia MCAA w Brzegu Dolnym znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrolizy chloru PCC Rokita”, wyjaśnia Waldemar Preussner. „Jest to dobry przykład, jeśli chodzi o efekty synergii, które tworzymy pomiędzy spółkami Grupy PCC. Wzrost PCC MCAA przyczyni się do dalszego rozwoju obu spółek. W ostatnich latach znacząco zwiększyliśmy bowiem moc instalacji elektrolizy membranowej, czyli produkcji chloru. Dodatkowe wolumeny odbiera obecnie głównie PCC MCAA. W ten sposób zyskujemy obopólną korzyść.”

W 2015 roku PCC Rokita SA zakończyła pełną konwersję produkcji chloru na nowoczesną i ekologicznie bezpieczną technologię membranową. Dodatkowym efektem była redukcja emisji CO2 o 750 kg na tonę wyprodukowanego ługu sodowego oraz znacząca redukcja zużycia energii. Jednocześnie doszło do istotnego wzrostu zdolności produkcyjnej chloru. W rezultacie PCC Rokita SA wzmocniła swoją pozycję na rynku jako jednego z wiodących producentów chloru w Europie Wschodniej. Mniejszościowy pakiet akcji spółki portfelowej Grupy PCC jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w grudniu 2016 roku spółka weszła do renomowanego indeksu RESPECT jako jedna z 28 firm o szczególnych osiągnięciach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

2018-08-31T12:12:04+00:00