//PCC Rokita ponownie weszła w skład indeksu giełdowego RESPECT

PCC Rokita ponownie weszła w skład indeksu giełdowego RESPECT

PCC Rokita SA jest jedną z dwóch spółek chemicznych w indeksie zrównoważonych firm notowanych na GPW

Duisburg / Brzeg Dolny, grudzień 2017 roku. Giełdowa spółka chemiczna PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dolnośląskie), która jest największą spółką zależną holdingu PCC SE z Duisburgu, weszła po raz drugi z rzędu w skład indeksu RESPECT Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W wyniku aktualizacji w grudniu 2017 roku w skład XI edycji indeksu weszło jedynie 28 z blisko 500 spółek głównego parkietu, w tym dwie chemiczne. Obecność w tym elitarnym gronie stanowi prestiżowe wyróżnienie: Uwzględnienie naszych akcji w indeksie RESPECT to dla nas zaszczyt – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. PCC Rokita w swojej działalności dąży nie tylko do osiągania coraz lepszych wyników finansowych. Istotnym dla nas jest także, w jaki sposób dochodzimy do tych rezultatów.

Ulrike Warnecke, Dyrektor Zarządzająca holdingu PCC SE, również nie kryje zadowolenia: Jesteśmy dumni z osiągnięć naszej największej spółki zależnej. W momencie przejęcia Rokity przez nas w 2003 roku była to funkcjonująca firma, ale z ogromnymi potrzebami w zakresie inwestycji i racjonalizacji. W ostatnich 15 latach udało się nam osiągnąć bardzo dużo – zarówno dzięki głębokiej restrukturyzacji, jak i poważnym inwestycjom. Przy tym świetnie układała nam się współpraca z lokalnym zespołem zarządzającym. Dziś PCC Rokita jest dobrze prosperującą, zrównoważoną firmą, która jest uznanym i silnym partnerem na rynku.

Celem projektu RESPECT Index jest wskazanie inwestorom tych spółek, które są zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Spółki należące do tego indeksu wyróżniają się jakością raportowania, poziomem relacji inwestorskich czy ładem informacyjnym. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności, RESPECT Index, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

Dzisiaj Inwestorzy biorą pod uwagę nie tylko ekonomiczne czynniki budowania wartości spółki – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Światowy trend świadczy o rosnącym znaczeniu w ocenie spółek kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych. Trend ten powoli zbliża się także do Polski.

Jednym z potwierdzeń tej tendencji jest Rządowy Fundusz Emerytalny Norwegii, który ma obowiązek unikać „inwestycji, które stanowią niedopuszczalne ryzyko, że Fundusz może przyczynić się do nieetycznych aktów lub zaniechań, takich jak pogwałcenie podstawowych zasad humanitarnych, poważne naruszenia praw człowieka, poważna korupcja lub poważne szkody w środowisku.”

Obecnie w Europie i na świecie z roku na rok coraz więcej kapitału inwestuje się na podstawie wielowymiarowych analiz. Analizy te, poza oczywistymi wskaźnikami finansowymi, uwzględniają wskaźniki niefinansowe – stwierdza Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A. Inwestorzy tym samym zachęcają korporacje do zwiększania zaangażowania w takie dziedziny jak ekologia, ład korporacyjny czy społeczeństwo.

Przy weryfikacji spółek pretendujących do indeksu RESPECT brana jest pod uwagę cena akcji spółki, wypłacana dywidenda oraz pozytywna weryfikacja firmy doradczej Deloitte, przeprowadzona w siedzibie spółki na podstawie dokumentacji i wywiadu z kluczowymi dla poszczególnych obszarów pracownikami.

Pierwsze notowanie indeksu RESPECT w nowym składzie odbyło się 18 grudnia 2017 roku.

2017-12-28T09:22:18+00:00