//PCC SE przekracza próg 90% ogólnej liczby głosów w PCC Intermodal S.A.

PCC SE przekracza próg 90% ogólnej liczby głosów w PCC Intermodal S.A.

Duisburg / Gdynia (Polska), lutego 2018r. PCC SE, która posiada większość w udziałach i w liczbie głosów w spółce z jej grupy kapitałowej, PCC Intermodal S.A., zawarła porozumienie akcjonariuszy z pozostałymi akcjonariuszami: Hupac Ltd., Dariuszem Stefańskim oraz Adamem Adamkiem w dniu 7 lutego 2018 roku, zgodnie z przepisami prawa polskiego rynku kapitałowego. Z dniem 7 lutego 2018 roku, PCC SE posiada razem z pozostałymi Akcjonariuszami 94,47% w ogólnej liczbie głosów i przekracza w ten sposób próg 90% ogólnej liczby głosów.

2018-02-12T14:21:49+00:00