Loading...
Strona główna2020-10-15T15:55:56+02:00

PCC. Razem tworzymy wartości

Międzynarodowa, zdywersyfikowana, dynamicznie rosnąca: PCC to grupa kapitałowa zorientowana na budowanie wartości. Zatrudniamy około 3,5 tys. pracowników na całym świecie.

Current PCC-News: PCC and PETRONAS Chemicals Group plan joint production of specialty chemicals in Malaysia

W Malezji planujemy uruchomienie nowej wytwórni alkoksylatów (niejonowych surfaktantów i polioli polieterowych) w ramach spółki joint venture z PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG), w której partnerzy będą mieli po 50 procent udziałów.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij zdjęcie.

Na północy Islandii zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska zakładów produkcji metalu krzemowego i uruchomiliśmy go w 2018 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij zdjęcie.

Spółka holdingowa PCC SE

Firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest spółką holdingową Grupy PCC, której spółki portfelowe działają w branżach chemii, energetyki i logistyki. Ponadto spółka holdingowa zarządza kluczowymi projektami inwestycyjnymi na etapie projektowania i ich realizacji.

Dysponujemy stabilnym i zorientowanym na przyszłość portfelem spółek, który ciągle optymalizujemy. Budując wartości pamiętamy aby zachować równowagę i poczucie odpowiedzialności społecznej. Geograficznie koncentrujemy się na rynkach rozwijających się o wysokim potencjale wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, gdzie już dziś mamy pozycję lidera rynku w wybranych dziedzinach. Aktywne zarządzanie portfelem naszych spółek obejmuje z jednej strony ich rozwój, a z drugiej strony dokonujemy dezinwestycji, gdy istnieje możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu, a pozyskane środki można przeznaczyć na rozwój innych segmentów działalności podstawowej.

O nas >>

Przejrzystość, stałość i doświadczenie – to podstawy zarządzania firmą PCC. Przejrzystość działań osiągamy dzięki dualnemu systemowi zarządzania Grupą Kapitałową składającemu się z Rady Administrującej i Dyrektorów zarządzających, ale również poprzez otwartą komunikację ze wszystkimi interesariuszami naszej firmy. Prawie wszyscy członkowie zespołu kierowniczego Grupy Kapitałowej, w centrum którego jest Przewodniczący Rady Administrującej Waldemar Preussner działają z nim już od momentu powstania firmy, czyli od ponad 25 lat. Zapewnia to stabilność zespołu kierowniczego Grupy, jak również jest gwarancją wykorzystania długoletnich doświadczeń: inwestujemy bowiem tylko tam, gdzie możemy optymalnie korzystać z naszej wiedzy zdobytej w ciągu kilkudziesięciu lat.

Rada Administrująca i Dyrektorzy Zarządzający PCC SE >>

Nasi pracownicy to nasz najważniejszy kapitał i decydujący czynnik naszego sukcesu. Będąc dynamicznie rozwijającą się międzynarodową firmą, cenimy sobie różnorodność kultur i kwalifikacji, czerpiąc korzyści ze wzajemnej wymiany. Za jedną z naszych silnych stron uważamy zdolność do budowania z tej różnorodności, która dla nas stała się codziennością, przedsiębiorstwa tworzącego spójną całość. Nawet jeśli zespół menedżerski odpowiada za działalność biznesową PCC, to aktywnie wspieramy inicjatywę i kreatywność pracowników i przekazujemy im uprawnienia do podejmowania decyzji: tyle centralnego kierowania, ile potrzeba, tyle własnej odpowiedzialności, ile to możliwe.

Kariera >>

PCC SE jest jednym z najbardziej doświadczonych emitentów obligacji korporacyjnych w Niemczech. Wielu inwestorów wspiera nas już od momentu emisji pierwszej serii obligacji w 1998 roku. Fundamentem takiego zaufania jest prowadzona przez nas przejrzysta i otwarta komunikacja, Temu właśnie zagadnieniu poświęcona jest praca działu Relacji Inwestorskich PCC SE. Aktualne i przejrzyste dane operacyjne i finansowe Grupy PCC są w każdej chwili dostępne w Internecie, w zakładce PCC.Direktinvest naszej strony internetowej www.pcc.eu. Poza tym utrzymujemy osobisty kontakt z naszymi inwestorami: każdego roku – zazwyczaj na początku lata – PCC SE zaprasza swoich inwestorów na tradycyjny Dzień Inwestora do Willi PCC w Duisburgu-Homberg, gdzie znajduje się główna siedziba Grupy Kapitałowej. Dodatkowo w czwartym kwartale każdego roku organizujemy coroczne Wieczory Informacyjne PCC w różnych miastach Niemiec.