Duisburg, 19 maja 2022 roku. Grupa PCC wzmocniła w pierwszym kwartale 2022 roku korzystny trend, uzyskując istotny wzrost przychodów i zysku. Raport kwartalny 1/2022 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał bieżącego roku, jest już dostępny do pobrania w formacie PDF.

Z treści raportu kwartalnego:

  • Firma PCC SE osiągnęła w pierwszym kwartale 2022 roku 345,3 miliona € skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 65,2% rok do roku
  • Wynik EBITDA Grupy PCC wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku, do 75,8 miliona € na koniec marca
  • Grupa PCC potroiła zysk operacyjny do 58,0 miliona €, a zysk przed opodatkowaniem zwiększyła ponad czterokrotnie, do 51,1 miliona €
  • Wdrożono nową strukturę segmentową Grupy PCC
  • Ekspansja w USA poprzez zaplanowaną budowę wytwórni alkoksylatów
  • Wykup emisji obligacji o jednorazowej spłacie