W ramach spółki OOO DME Aerosol z siedzibą w Pierwomajskim (Rosja), która jest spółką joint venture z długoletnim rosyjskim partnerem – OAO Shchekinoazot, PCC SE wybudowała instalację do produkcji eteru dimetylowego (DME) wysokiej czystości dla wyrobów aerozolowych. Celem PCC SE jest wejście na rynek DME, który stosuje się głównie w przemyśle kosmetycznym, jako propelent na przykład w produktach do stylizacji włosów, a także do produkcji poliuretanowych pianek montażowych. Od maja 2021 roku wytwórnia jest zasilana energią elektryczną w 100% pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Przejście na energię z wiatru i słońca potwierdza zaangażowanie udziałowówców spółki joint-venture na rzecz strategii zrównoważonego rozwoju.

Inwestor:OOO DME Aerosol, Pierwomajski
Miejsce:Pierwomajski (Rosja)
Zdolności produkcyjne:20 tys. ton DME rocznie
Uruchomienie:Grudzień 2018 roku
Stan projektu:Pomyślne uruchomienie wytwórni DME w Rosji

Uruchomienie na początku grudnia nowej wytwórni eteru dimetylowego o wysokiej czystości (DME) do produkcji wyrobów aerozolowych zakończyło się sukcesem. Od 17 grudnia 2018 roku produkcja wytwórni o mocy 20 tys. ton rocznie jest stabilna i spełnia już wymagane parametry jakościowe.

Pod koniec czerwca 2016 OOO DME Aerosol otrzymała pozwolenie na budowę. Budowa wytwórni DME w Rosji ruszyła w kwietniu 2017 roku.

Dokonano pierwszych dostaw do klientów, którzy zakończyli proces kwalifikacji.

Finalny test wydajności został pomyślnie zakończony w maju 2019 roku.

DME tej jakości stosowany jest m.in. jako propelent, na przykład w produktach do stylizacji włosów, ale także w produkcji montażowych pianek poliuretanowych.

Galeria zdjęć od momentu inauguracji budowy