Budowa wytwórni miała na celu czterokrotny wzrost zdolności produkcyjnych w zakresie surfaktantów anionowych. Dziś produkcja surfaktantów firmy PCC Exol SA odbywa się w czterech instalacjach produkcyjnych – dwóch wytwórniach etoksylatów i dwóch siarczanowanych w zakładach chemicznych w Brzegu Dolnym i Płocku. Łączne, roczne zdolności produkcyjne wynoszą 60 tys. ton niejonowych surfaktantów (etoksylatów) i 40 tys. ton anionowych surfaktantów (siarczanowanych).

Inwestor:PCC Rokita SA Operator: PCC Exol SA
Miejsce:Teren zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Zdolności produkcyjne:30 tys. ton rocznie. Łączne zdolności produkcyjne wszystkich wytwórni siarczanowanych zwiększyły się do 40 tys. ton.
Stan projektu:Zakończony. Oddany do użytku w maju 2008 roku.