PCC Rokita SA rozszerzyła portfel produktów w segmencie polioli o poliole specjalistyczne marki Rokopol® iPol. W Brzegu Dolnym powstała nowa instalacja do produkcji tych polioli.

Inwestor:PCC Rokita SA
Miejsce:Teren zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Stan projektu:Zakończony. Instalacja została oddana do użytku 20 kwietnia 2010 roku.