Uruchomiona w 2016 roku wytwórnia ultra czystego kwasu monochlorooctowego (MCAA) przyczyniła się do znacznego rozszerzenia łańcucha wartości w segmencie chloru. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu chloru pochodzącego z własnych instalacji jako materiału wyjściowego. Wytwórnia pozwala także na integrację wsteczną, ponieważ MCAA może być z kolei wykorzystany jako materiał wyjściowy do produkcji betain w segmencie surfaktantów. Ultra czysty MCAA jest wykorzystywany przede wszystkim jako produkt pośredni w procesie wytwarzania produktów higieny osobistej, jak również w przemyśle rolniczo-spożywczym i farmaceutycznym.

Inwestor:PCC MCAA Sp. z o.o.
Miejsce:Teren zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Zdolności produkcyjne:50 tys. ton MCAA wysokiej czystości rocznie
Stan projektu:Faza rozruchu wytwórni MCAA została zakończona pod koniec 2016 roku, a jej początkowe zdolności produkcyjne wyniosły 42 tys. ton rocznie. Następnie rozpoczęto regularne dostawy ultra czystego MCAA do kluczowych klientów, a już w 2017 r. pracowaliśmy nad aprobacją produktu przez kolejnych klientów. W 2018 roku znacznie poprawiono wydajność wytwórni poprzez optymalizację procesów oraz równolegle zwiększono moce produkcyjne do 50 tys. ton w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania klientów i dalszej poprawy konkurencyjności. W 2019 r. przeprowadziliśmy dalszą optymalizację procesu produkcyjnego oraz czynników produkcji.