Firma PCC SE buduje nową fabrykę alkoksylatów (niejonowych surfaktantów i polioli polieterowych) w Malezji w ramach joint venture z PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG), jednym z największych koncernów chemicznych Azji Południowo-Wschodniej. Partnerzy przedsięwzięcia będą mieli po 50 procent udziałów. Projekt umożliwi przeprowadzenie ekspansji podstawowych obszarów naszej działalności na szybko rozwijających się rynkach chemicznych w Azji. Teren pod budowę zaplanowanej wytwórni znajduje się w strategicznie położonym kompleksie petrochemicznym PCG, należącym do światowej grupy naftowo-gazowej PETRONAS w Kertih w stanie federalnym Terengganu Malezji. Powyższe zdjęcie przedstawia widok kompleksu chemicznego PCG z lotu ptaka.

Spółka joint-venture::PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. (formerly: PCC Okyalkylates Malaysia Sdn. Bhd.), Kuala Lumpur (Malezja)
Partner w spółce joint-venture:PCC SE: rozbudowane kompetencje w zakresie surfaktantów (PCC Exol SA) i polioli (PCC Rokita SA)

PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG): jeden z czołowych, zintegrowanych producentów chemicznych w Azji Południowo-Wschodniej; część grupy PETRONAS zajmującej się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego

Lokalizacja:Kertih, Terengganu (Malezja)

Siedziba zintegrowanego kompleksu petrochemicznego Kertih (KIPC) Grupy PETRONAS Chemicals Group w Terengganu (Malezja)
Zalety lokalizacji:PCG prowadzi w Kertih zintegrowany kompleks petrochemiczny zapewniający:

 • stabilne dostawy surowców (przede wszystkim tlenku etylenu)
 • doskonałą infrastrukturę
 • Bezpośrednie połączenie z terminalami portowymi (ekonomiczne połączenia międzynarodowe)
Wytwórnia:Budowa wytwórni alkoksylatów:

 • etoksylatów (niejonowych surfaktantów) oraz
 • polioli polieterowych

Budowa wspólnego centrum badawczo-rozwojowego

Cel projektu dla PCC:Ekspansja podstawowych obszarów działalności na dynamicznie rozwijający się rynek Azji
Przebieg projektu:2017:

 • Założenie spółki PCC-OM jako spółki celowej PCC

2020:

 • Zbycie 50 % udziałów w PCC-OM na rzecz PCG, założenie spółki joint venture

2021:

 • Juni: W czerwcu 2021 roku wykonawca wytwórni otrzymał tzw. „Final Notice to Proceed”.
 • Juli: W lipcu 2021 roku uzgodniono finansowanie projektu z lokalnym malezyjskim bankiem.
 • Październik: oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych (pierwsze wbicie łopaty 28 października 2021 roku)
 • W listopadzie 2021 nazwa spółki joint venture została zmieniona na PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd.

2022:

Zaplanowany postęp w realizacji projektu. Do końca marca ogólny postęp budowy wynosi około 30%.

Poniższe zdjęcie placu budowy przedstawia budowę dwóch linii produkcyjnych polioli (po lewej) i etoksylatów (surfaktantów niejonowych), składających się ze szkieletu żelbetowych słupów i belek oraz stalowych zastrzałów. Otwory, w których później zostaną zainstalowane reaktory, można zobaczyć w lewym górnym rogu.

Poniższy rysunek przedstawia na pierwszym planie fundament stanowiska załadunku autocystern, za nim fundament farmy cystern. W sąsiedztwie znajduje się główny most rurowy łączący te części terenu z zakładami produkcyjnymi w tle. Wkrótce na mostku rurowym zostaną ułożone linie do surowców, produktów i dostaw energii.

2023:

 • Oddanie do użytku zaplanowane na III kwartał