W kwietniu 2015 roku oddano do użytku nowy zakład nr. 2 elektrolizy membranowej. Tym samym PCC Rokita SA zakończyła proces przejścia produkcji chloru na nowoczesną, ekologicznie bezpieczną technologię membranową. Dzięki tej zmianie od maja 2015 roku doprowadziliśmy do redukcji emisji CO2 o 140 tys. ton rocznie. Wraz z zakończeniem zmiany technologii, proces elektrolizy do produkcji chloroalkaliów w naszej Grupie spełnił wymogi UE w zakresie likwidacji wszystkich instalacji stosujących konwencjonalną technologię rtęciową wyprzedzając prawie o trzy lata ich wejście w życie. Zakład nr. 1 elektrolizy membranowej został uruchomiony jeszcze w 2010 roku.

 

Inwestor:PCC Rokita SA
Miejsce:Teren zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Uruchomienie:Część 1: marzec 2010 r. / część 2: kwiecień 2015 r.
Przebieg projektu:W kwietniu 2015 roku nastąpiło uruchomienie nowej instalacji elektrolizy do produkcji chloroalkaliów, co oznaczało całkowite przejście na ekologicznie bezpieczną technologię membranową. Zmiana technologii spowodowała nie tylko to, że z wyprzedzeniem spełniliśmy nadchodzące zmiany wymogów ekologicznych, ale również znacznie zwiększyła zdolności produkcyjne, podczas gdy zużycie energii elektrycznej zostało istotnie zredukowane. Dzięki nowej technologii ograniczamy emisje o 750 kilogramów CO2 na tonę wyprodukowanego ługu sodowego w porównaniu z konwencjonalną technologią rtęciową.

W lipcu 2015 roku PCC Rokita SA zrealizowała zaplanowany, kolejny wzrost zdolności produkcyjnych chloru. W tym celu w nowej instalacji elektrolizy membranowej włączono do eksploatacji piąty elektrolizer. Krok ten zakończył ostatni na razie etap rozbudowy nowej instalacji elektrolizy do produkcji chloroalkaliów. Następnie, w latach 2016 i 2017, przeprowadzono prace nad optymalizacją procesów. W wyniku tego PCC Rokita SA zwiększyła swoje zdolności produkcyjne chloru o kolejne 10%, do 148 tys. ton chloru, względnie 167 tys. ton ługu sodowego.