Loading...
Chemia2020-07-07T14:15:43+02:00

Segmenty produktowe pionu Chemii

PCC w kilku segmentach, w tym w produkcji polioli, chloru, surfaktantów i fosforopochodnych (chemia specjalistyczna) jest liderem rynku w Polsce, a także częściowo poza nią. Najważniejszym naszym zakładem produkcyjnym jest PCC Rokita SA w województwie dolnośląskim.

Projekty inwestycyjne pionu Chemii

W segmentach pionu Chemii koncentrujemy się na budowie nowych oraz na rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych. W ten sposób wzmacniamy pozycję naszych obszarów biznesowych, wkraczamy na nowe rynki i wychodzimy naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty. Dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej, znacząco obniżamy koszty produkcji. Przykładem może być zmiana dotychczasowej produkcji chloru na nowoczesną technologię membranową. Poprzez budowę nowej wytwórni ultra czystego kwasu monochlorooctwego (MCAA) rozbudowaliśmy łańcuch wartości tego segmentu. Natomiast w segmentach polioli i surfaktantów wzmacniamy inwestycje w produkty specjalistyczne o wyższej wartości dodanej i rozwiązania systemowe.

Projekty inwestycyjne – skrót

Ochrona środowiska i standardy unijne

Spółki zależne PCC Rokita, PCC Exol, PCC Synteza i PCC Consumer Products Kosmet są członkami globalnej inicjatywy Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®). PCC Exol jest ponadto sygnatariuszem inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych: The UN Global Compact. Nasza produkcja spełnia wszystkie normy UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.