Segmenty produktowe pionu Chemii

PCC w kilku segmentach, w tym w produkcji polioli, chloru, surfaktantów i fosforopochodnych (chemia specjalistyczna) jest liderem rynku w Polsce, a także częściowo poza nią. Najważniejszym naszym zakładem produkcyjnym jest PCC Rokita SA w województwie dolnośląskim.

Obszerny portal produktowy PCC

Komplet informacji na temat naszych produktów znajdziesz w obszernym portalu produktowym PCC www.products.pcc.eu, obejmującym ponad 1000 produktów i formulacji chemicznych przeznaczonych do licznych zastosowań przemysłowych.

Grupa PCC i handel surowcami

Handel surowcami w naszej Grupie: Grupa PCC posiada ponad 25-letnie doświadczenie w handlu surowcami ropopochodnymi i węglopochodnymi. Oferta handlowa PCC Trade & Services GmbH, największej spółki handlowej naszej Grupy, obejmuje paliwa stałe, takie jak miał koksowy, koks opałowy i antracyt drobnoziarnisty, a także surowce chemiczne, w tym w szczególności produkty uboczne koksowni, takie jak smoła surowa, benzen surowy i czysty. Dowiedz się więcej o handlu surowcami PCC >>

Projekty inwestycyjne pionu Chemii

W segmentach pionu Chemii koncentrujemy się na budowie nowych oraz na rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych. W ten sposób wzmacniamy pozycję naszych obszarów biznesowych, wkraczamy na nowe rynki i wychodzimy naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty. Dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej, znacząco obniżamy koszty produkcji. Przykładem może być zmiana dotychczasowej produkcji chloru na nowoczesną technologię membranową. Poprzez budowę nowej wytwórni ultra czystego kwasu monochlorooctwego (MCAA) rozbudowaliśmy łańcuch wartości tego segmentu. Natomiast w segmentach polioli i surfaktantów wzmacniamy inwestycje w produkty specjalistyczne o wyższej wartości dodanej i rozwiązania systemowe.

Ochrona środowiska i standardy unijne

Spółki zależne PCC Rokita, PCC Exol, PCC Synteza i PCC Consumer Products Kosmet są członkami globalnej inicjatywy Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®). PCC Exol jest ponadto sygnatariuszem inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych: The UN Global Compact. Nasza produkcja spełnia wszystkie normy UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dodatkowe informacje na temat naszych zasad z zakresu zrównoważonego rozwoju znajdziesz na stronie „Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska”.