//Chemia specjalistyczna
Chemia specjalistyczna2020-07-01T13:00:57+02:00

Chemia specjalistyczna

Silna dywersyfikacja: od uniepalniaczy po superplastyfikatory do betonu

Chemia specjalistyczna jest segmentem Grupy PCC o najwyższych przychodach ze sprzedaży i wyjątkowo szerokiej gamie produktów. Spółka PCC Rokita SA jest największym w Europie Wschodniej producentem uniepalniaczy na bazie fosforu dla tworzyw poliuretanowych. Dostarcza również na rynki Europy Środkowo-Wschodniej naftalenopochodne dodatki do betonu. Spółka PCC Synteza S.A. produkuje m.in. dodatki do olejów hydraulicznych i smarów. Ponadto w skład tego mocno zdywersyfikowanego segmentu wchodzi kopalnia kwarcytu Grupy w Polsce oraz nasza tradycyjna działalność – handel surowcami.

Fosforo- i naftalenopochodne

Portfel produktów segmentu chemii specjalistycznej obejmuje m.in. fosforopochodne, w tym trójchlorek fosforu i tlenochlorek fosforu – surowiec do produkcji estrów kwasów fosforowych. Służą one m.in. jako plastyfikatory i uniepalniacze do tworzyw sztucznych i lakierów, środki antykorozyjne w obróbce powierzchniowej metali oraz dodatki do olejów hydraulicznych. Kolejnym ważnym elementem gamy produktowej PCC w segmencie chemii specjalistycznej są naftalenopochodne. Głównym ich zadaniem jest optymalizacja właściwości przerobowych świeżej mieszanki betonu.

Alkilofenole

Alkilofenole to rodzina organicznych związków chemicznych, które otrzymuje się poprzez alkilowanie fenoli. PCC Synteza S.A. w swoim zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu wytwarza nonylofenol i dodecylofenol.

Handel surowcami

W skład segmentu chemii specjalistycznej wchodzi także handel surowcami prowadzony przez firmę PCC Trade & Services (wcześniej Petro Carbo Chem) GmbH z siedzibą w Duisburgu – z której powstała Grupa PCC – oraz PCC MORAVA-CHEM s.r.o. z siedzibą w Czeskim Cieszynie. Dzięki działalności handlowej w zakresie surowców węglo- i ropopochodnych, PCC z sukcesem zbudowała w ciągu ostatnich dwóch dekad swoją pozycję na rynku. Ponadto działalność handlowa wspiera spółki Grupy Kapitałowej przy procesie zakupu i sprzedaży wyrobów chemicznych.

Kwarcyt

Uzupełnieniem segmentu chemii specjalistycznej jest kopalnia i zakład wzbogacania kwarcytu firmy PCC Silicium S.A. z siedzibą w Zagórzu koło Kielc.

Obszary zastosowania fosforopochodnych PCC

Gama naszych produktów fosforopochodnych bazuje na własnej produkcji trójchlorku fosforu oraz tlenochlorku fosforu i obejmuje szereg dodatków do tworzyw sztucznych, w tym plastyfikatory, uniepalniacze i stabilizatory. Taśmy przenośnikowe stosowane na przykład w górnictwie zawierają plastyfikatory na bazie fosforu oraz substancje zmniejszające palność. Wykładziny podłogowe uzyskują pożądaną elastyczność właśnie dzięki naszym plastyfikatorom. Produkowane przez nas fosforopochodne stosowane są w następujących branżach:

  • Przemysł poliuretanowy (produkcja sztywnych i elastycznych pianek)
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł meblarski
  • Produkcja tworzyw sztucznych i lakierów
  • Górnictwo
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł chemiczny

Obszary zastosowania naftalenopochodnych PCC

Produkowane przez PCC naftalenopochodne znajdują zastosowanie w górnictwie, w przemyśle tworzyw sztucznych oraz przemyśle włókienniczym.

W branży budowlanej służą jako dodatki optymalizujące urabialność świeżego betonu oraz proces produkcji płyt gipsowo-kartonowych. Na szczególną uwagę zasługuje ich zastosowanie jako superplastyfikatorów do świeżego betonu, które umożliwia m.in. redukcję zużycia wody, co z kolei wiąże się z istotną oszczędnością kosztów transportu betonu towarowego. Ponadto przyczyniają się również do zwiększenia wytrzymałości gotowego betonu. Poprawiają bowiem płynność betonu bez negatywnego wpływu na jego wytrzymałość – w metodzie tradycyjnej wytrzymałość może być obniżona z powodu zastosowania dużej ilości wody w mieszance cementu, piasku i żwiru. W produkcji płyt gipsowo-kartonowych zastosowanie takich superplastyfikatorów pozwala również na redukcję zużycia wody a także energii.

W przemyśle tworzyw sztucznych i włókienniczym naftalenopochodne znajdują zastosowanie jako dodatki przy produkcji kauczuku syntetycznego oraz w procesach barwienia.

Obszary zastosowania alkilofenoli PCC

Nonylofenol stosuje się w produkcji surfaktantów dla przemysłowych płynów czyszczących, do napełniania kartridży drukarek atramentowych, do powlekania papieru, jak również jako dodatek do kauczuków. Dodecylofenol wykorzystywany jest jako dodatek do olejów hydraulicznych i smarów. Ponadto PCC Synteza S.A. produkuje także różnorodne dodatki do paliw.

Obszary zastosowania wydobywanego kwarcytu

Wydobyty przez nas kwarcyt wykorzystuje się głównie jako kruszywo przy budowie dróg i linii kolejowych, a także do produkcji ferrokrzemów. Część kwarcytu wykorzystujemy w Islandii, gdzie obecnie uruchamiamy supernowoczesny zakład produkcji krzemometalu. Wytwórnia została oddana do użytku w 2018 roku. Jakość kwarcytu niezbędna do właściwego przetwarzania została potwierdzona w 2013 roku wydaniem tzw. certyfikatu JORC.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziesz w obszernym portalu produktowym PCC, www.products.pcc.eu, obejmującym ponad 800 produktów i formulacji chemicznych przeznaczonych do licznych zastosowań przemysłowych.

Dział Biznesowy Handel Surowcami