Chemia specjalistyczna

Silna dywersyfikacja: od uniepalniaczy po superplastyfikatory do betonu

Chemia Specjalistyczna to segment o najwyższych przychodach ze sprzedaży w Grupie PCC. Największym działem biznesowym jest tutaj handel surowcami, czyli pierwotna podstawowa działalność naszej Grupy. Dominującą spółką segmentu jest PCC Trade & Services GmbH. Specjalizuje się w handlu węglem, koksem i antracytem. Produkcja chemikaliów specjalistycznych o szerokim zakresie zastosowań prowadzona jest przez dział biznesowy fosforo- i naftalenopochodnych PCC Rokita SA oraz dział alkilofenoli PCC Synteza S.A. Dział Specialties opracowuje indywidualne rozwiązania na bazie naszych produktów chemicznych. Natomiast w ramach działu biznesowego kwarcytu funkcjonuje kamieniołom, który dostarcza między innymi surowiec dla naszej wytwórni krzemometalu w Islandii.

Grupa PCC i handel surowcami

Grupa PCC posiada ponad 25-letnie doświadczenie w handlu surowcami ropopochodnymi i węglopochodnymi. Sieć logistyczna naszej Grupy, która obejmuje m.in. własny terminal portowy w Kaliningradzie, zapewnia sprawną realizację dostaw towaru od producenta do odbiorcy końcowego. Oferta handlowa PCC Trade & Services GmbH obejmuje paliwa stałe, takie jak miał koksowy, koks opałowy i antracyt drobnoziarnisty, a także surowce chemiczne, w tym w szczególności produkty uboczne koksowni – smołę surową, benzen surowy i czysty.

Dowiedz się więcej o handlu surowcami w Grupie PCC >>

Fosforopochodne Grupy PCC oraz ich zastosowania

Asortyment naszej Grupy w zakresie produktów fosforopochodnych opiera się na własnej produkcji trójchlorku fosforu oraz tlenochlorku fosforu. Służą one m.in. jako plastyfikatory i uniepalniacze do tworzyw sztucznych i lakierów, środki antykorozyjne w obróbce powierzchniowej metali oraz dodatki do olejów hydraulicznych. Taśmy przenośnikowe stosowane na przykład w górnictwie zawierają plastyfikatory na bazie fosforu oraz substancje zmniejszające palność. Wykładziny podłogowe uzyskują pożądaną elastyczność właśnie dzięki naszym plastyfikatorom.

  • Przemysł poliuretanowy (produkcja sztywnych i elastycznych pianek)
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł meblarski
  • Produkcja tworzyw sztucznych i lakierów
  • Górnictwo
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł chemiczny

Fosforopochodne Grupy PCC oraz ich zastosowania

Produkowane przez PCC naftalenopochodne znajdują zastosowanie w górnictwie, w przemyśle tworzyw sztucznych oraz przemyśle włókienniczym.
W branży budowlanej służą jako dodatki optymalizujące urabialność świeżego betonu oraz proces produkcji płyt gipsowo-kartonowych. Na szczególną uwagę zasługuje ich zastosowanie jako superplastyfikatorów do świeżego betonu, które umożliwia m.in. redukcję zużycia wody, co z kolei wiąże się z istotną oszczędnością kosztów transportu betonu towarowego. Ponadto przyczyniają się również do zwiększenia wytrzymałości gotowego betonu. Poprawiają bowiem płynność betonu bez negatywnego wpływu na jego wytrzymałość – w metodzie tradycyjnej wytrzymałość może być obniżona z powodu zastosowania dużej ilości wody w mieszance cementu, piasku i żwiru. W produkcji płyt gipsowo-kartonowych zastosowanie takich superplastyfikatorów pozwala również na redukcję zużycia wody a także energii. W przemyśle tworzyw sztucznych i włókienniczym naftalenopochodne znajdują zastosowanie jako dodatki przy produkcji kauczuku syntetycznego oraz w procesach barwienia.

Obszary zastosowania alkilofenoli PCC

Alkilofenole to rodzina organicznych związków chemicznych, które otrzymuje się poprzez alkilowanie fenoli. PCC Synteza S.A. w swoim zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu wytwarza nonylofenol i dodecylofenol.

Nonylofenol stosuje się w produkcji surfaktantów dla przemysłowych płynów czyszczących, do napełniania kartridży drukarek atramentowych, do powlekania papieru, jak również jako dodatek do kauczuków. Dodecylofenol wykorzystywany jest jako dodatek do olejów hydraulicznych i smarów. Ponadto PCC Synteza S.A. produkuje także różnorodne dodatki do paliw.

W tym dziale biznesowym opracowujemy aplikacje i rozwiązania indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta, w oparciu o produkty chemiczne naszej Grupy. W skład działu wchodzi także start-up PolyU GmbH z siedzibą w Oberhausen.

Firma PolyU GmbH

Założona w 2017 roku spółka zajmuje się opracowaniem i sprzedażą innowacyjnych systemów poliuretanowych do specjalnych zastosowań w bardzo różnych obszarach. Przy projektowaniu specyficznie dopasowanych do potrzeb klienta systemów poliuretanowych (PU) spółka PolyU GmbH wykorzystuje m.in. wieloletnie doświadczenie największej spółki chemicznej Grupy, PCC Rokita SA, w opracowaniu i produkcji polioli. Ponadto niemiecka spółka siostrzana PCC Prodex GmbH posiada obszerne doświadczenie z zakresu formulacji PU dla różnorodnych zastosowań. W rezultacie z synergii wewnątrz Grupy PCC płyną podwójne korzyści dla klientów PolyU GmbH: Po pierwsze otrzymują innowacyjne materiały wyjściowe w postaci polioli PCC Rokita SA, a po drugie również indywidualne formulacje dla specyficznych zastosowań PU. Firma PolyU GmbH jest ważnym ogniwem łączącym naszych klientów z producentami wewnątrz Grupy, posiadającym ponadto własne zaplecze laboratoryjne w Oberhausen.

Uzupełnieniem segmentu chemii specjalistycznej jest kopalnia i zakład wzbogacania kwarcytu firmy PCC Silicium S.A. z siedzibą w Zagórzu koło Kielc. Wydobywany tam kwarcyt stosuje się po pierwsze jako kruszywo przy budowie dróg i linii kolejowych, a po drugie do produkcji żelazokrzemów. Część kwarcytu wykorzystujemy ponadto w Islandii, gdzie w 2018 roku uruchomiliśmy supernowoczesną wytwórnię krzemometalu. Kwarcyt jest jednym z podstawowych surowców do produkcji krzemometalu. Wewnątrzgrupowe zaopatrzenie w ten surowiec uniezależnia wytwórnię w Islandii od wahań rynkowych.

Dowiedz się więcej o wytwórni krzemometalu w Islandii >>

Dział Biznesowy Handel Surowcami