Chlor

Nowoczesny proces produkcji tworzy nową wartość

Chlor jest jednym z najważniejszych surowców przemysłu chemicznego oraz ze względu ze swoje działanie dezynfekujące jest wykorzystywany przy uzdatnianiu wody. Wytwarzamy chlor na potrzeby klientów przemysłowych, w tym dla branży petrochemicznej, gospodarki wodnej i przemysłu spożywczego, jak również na potrzeby komercyjne, np. pływalni czy obiektów sportowych. PCC Rokita SA nie ogranicza się do roli znaczącego producenta chloru jako surowca, lecz również opracowuje nowe możliwości jego zastosowania. Rozbudowaliśmy na przykład łańcuch tworzenia wartości w dziedzinie chloru, poprzez budowę wytwórni kwasu monochlorooctowego (MCAA). Całkowicie przebudowaliśmy produkcję chloru wdrażając nowoczesną i przyjazną dla środowiska technologię membranową. Segment chloru składa się z obszarów biznesowych: Chlor, MCAA i Inne chloropochodne.

Chlor (Cl) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 17. W naturze chlor nie występuje w podstawowej formie, lecz tylko w związkach, np. takich jak chlorki, gdzie możemy go odnaleźć w postaci anionu. Najbardziej znanym chlorkiem jest chlorek sodu czyli sól kuchenna. Produkcja chloru odbywa się z reguły w procesie elektrolizy chloroalkaliów, gdzie materiałem wyjściowym jest chlorek sodu w roztworze wodnym. W kwietniu 2015 roku zakończył się proces zmiany produkcji chloru w PCC Rokita SA na technologię elektrolizy membranowej. Technologia ta pozwala na wytwarzanie docelowych produktów, a szczególnie chloru, o takiej samej czystości jak w dotychczas stosowanej technologii amalgamatowej. Wartością dodaną nowej technologii jest znaczne niższe zużycie energii, dzięki czemu PCC Rokita SA jest w stanie zredukować emisję CO2 o 750 kilogramów na wyprodukowaną tonę metryczną ługu sodowego kaustycznego.
Chlor nie tylko jest jednym z najpowszechniej stosowanych surowców przemysłu chemicznego. Nasze codzienne życie też trudno wyobrazić sobie bez chloru. Dla przykładu, ze względu na swoje działanie odkażające chlor jest niezbędny do dezynfekcji wody na pływalniach aby efektywnej chronić kąpiących się przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Kompleks chlorowy PCC Rokita wytwarza ponadto chlorobenzen, kwas solny, wodorotlenek sody względnie ług sodowy (tj. roztwór wodny wodorotlenku sody [soda kaustyczna]) oraz podchloryn sody.

Kwas solny wykorzystuje się np. przy produkcji cukru. Ług sodowy służy m.in. jako środek do odtłuszczania oraz mycia butelek i aparatury. Podchloryn sodu posiada właściwości antyseptyczne i zapewnia działanie bakteriobójcze środków dezynfekcyjnych. W PCC Rokita SA chlor jest także wykorzystywany przy produkcji tlenku propylenu (TP) niezbędnego do produkcji polioli oraz w dziale Fosforopochodne naszego segmentu Chemia specjalistyczna. Przy pomocy chloru wytwarzany jest trójchlorek i tlenochlorek fosforu.

Ponadto pod koniec 2016 roku w zakładzie chemicznym naszej Grupy w Brzegu Dolnym została oddana do użytku wytwórnia kwasu monochlorooctowego (monochloroacetic acid, skrótem MCAA). MCAA wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym i napojowym oraz do produkcji leków, produktów higieny osobistej, kosmetyków, barwników i środków ochrony roślin.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziesz w obszernym portalu produktowym PCC, www.products.pcc.eu, obejmującym ponad 800 produktów i formulacji chemicznych przeznaczonych do licznych zastosowań przemysłowych.