Chlor i pochodne

Nowoczesny proces produkcji tworzy nową wartość

Segment chloru i pochodnych podzielony jest na obszary działalności: chlor, pochodne chloru, MCAA oraz fosforo- i naftalenopochodne. Chlor jest jednym z najważniejszych surowców przemysłu chemicznego oraz ze względu ze swoje działanie dezynfekujące jest wykorzystywany przy uzdatnianiu wody. Wytwarzamy chlor na potrzeby klientów przemysłowych, w tym dla branży petrochemicznej, gospodarki wodnej i przemysłu spożywczego, jak również na potrzeby komercyjne, np. pływalni czy obiektów sportowych. PCC Rokita SA nie ogranicza się do roli znaczącego producenta chloru jako surowca, lecz również opracowuje nowe możliwości jego zastosowania. Rozbudowaliśmy na przykład łańcuch tworzenia wartości w dziedzinie chloru, poprzez budowę wytwórni kwasu monochlorooctowego (MCAA). Całkowicie przebudowaliśmy produkcję chloru wdrażając nowoczesną i przyjazną dla środowiska technologię membranową.

Chlor (Cl) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 17. W naturze chlor nie występuje w podstawowej formie, lecz tylko w związkach, np. takich jak chlorki, gdzie możemy go odnaleźć w postaci anionu. Najbardziej znanym chlorkiem jest chlorek sodu czyli sól kuchenna. Produkcja chloru odbywa się z reguły w procesie elektrolizy chloroalkaliów, gdzie materiałem wyjściowym jest chlorek sodu w roztworze wodnym. W kwietniu 2015 roku zakończył się proces zmiany produkcji chloru w PCC Rokita SA na technologię elektrolizy membranowej. Technologia ta pozwala na wytwarzanie docelowych produktów, a szczególnie chloru, o takiej samej czystości jak w dotychczas stosowanej technologii amalgamatowej. Wartością dodaną nowej technologii jest znaczne niższe zużycie energii, Dzięki temu PCC Rokita SA była w stanie zredukować emisje CO2 o 750 kilogramów na tonę wyprodukowanej sody kaustycznej.
Chlor nie tylko jest jednym z najpowszechniej stosowanych surowców przemysłu chemicznego. Nasze codzienne życie też trudno wyobrazić sobie bez chloru. Dla przykładu, ze względu na swoje działanie odkażające chlor jest niezbędny do dezynfekcji wody na pływalniach aby efektywnej chronić kąpiących się przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Kompleks chlorowy PCC Rokita wytwarza ponadto chlorobenzen, kwas solny, wodorotlenek sody względnie ług sodowy (tj. roztwór wodny wodorotlenku sody) oraz podchloryn sody.

Kwas solny wykorzystuje się np. przy produkcji cukru. Ług sodowy służy m.in. jako środek do odtłuszczania oraz mycia butelek i aparatury. Podchloryn sodu posiada właściwości antyseptyczne i zapewnia działanie bakteriobójcze środków dezynfekcyjnych. W PCC Rokita SA chlor jest także wykorzystywany przy produkcji tlenku propylenu (TP) niezbędnego do produkcji polioli oraz w dziedzinie fosforopochodnych. Przy pomocy chloru wytwarzany jest trójchlorek i tlenochlorek fosforu.

Ponadto pod koniec 2016 roku w zakładzie chemicznym naszej Grupy w Brzegu Dolnym została oddana do użytku wytwórnia kwasu monochlorooctowego (monochloroacetic acid, skrótem MCAA). MCAA wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym i napojowym oraz do produkcji leków, produktów higieny osobistej, kosmetyków, barwników i środków ochrony roślin.

Fosforopochodne Grupy PCC oraz ich zastosowania

Asortyment naszej Grupy w zakresie produktów fosforopochodnych opiera się na własnej produkcji trójchlorku fosforu oraz tlenochlorku fosforu. Służą one m.in. jako plastyfikatory i uniepalniacze do tworzyw sztucznych i lakierów, środki antykorozyjne w obróbce powierzchniowej metali oraz dodatki do olejów hydraulicznych. Taśmy przenośnikowe stosowane na przykład w górnictwie zawierają plastyfikatory na bazie fosforu oraz substancje zmniejszające palność. Wykładziny podłogowe uzyskują pożądaną elastyczność właśnie dzięki naszym plastyfikatorom. Produkowane przez nas fosforopochodne stosowane są w następujących branżach:

  • Przemysł poliuretanowy (produkcja sztywnych i elastycznych pianek)
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł meblarski
  • Produkcja tworzyw sztucznych i lakierów
  • Górnictwo
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł chemiczny

Naftalenopochodne Grupy PCC oraz ich zastosowania

Produkowane przez PCC naftalenopochodne znajdują zastosowanie w górnictwie, w przemyśle tworzyw sztucznych oraz przemyśle włókienniczym. W branży budowlanej służą jako dodatki optymalizujące urabialność świeżego betonu oraz proces produkcji płyt gipsowo-kartonowych. Na szczególną uwagę zasługuje ich zastosowanie jako superplastyfikatorów do świeżego betonu, które umożliwia m.in. redukcję zużycia wody, co z kolei wiąże się z istotną oszczędnością kosztów transportu betonu towarowego. Ponadto przyczyniają się również do zwiększenia wytrzymałości gotowego betonu. Poprawiają bowiem płynność betonu bez negatywnego wpływu na jego wytrzymałość – w metodzie tradycyjnej wytrzymałość może być obniżona z powodu zastosowania dużej ilości wody w mieszance cementu, piasku i żwiru. W produkcji płyt gipsowo-kartonowych zastosowanie takich superplastyfikatorów pozwala również na redukcję zużycia wody, a także energii. W przemyśle tworzyw sztucznych i włókienniczym naftalenopochodne znajdują zastosowanie jako dodatki przy produkcji kauczuku syntetycznego oraz w procesach barwienia.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziesz w obszernym portalu produktowym PCC www.products.pcc.eu obejmującym ponad 1 200 produktów i formulacji chemicznych przeznaczonych do licznych zastosowań przemysłowych.