Duisburg, 8 kwietnia 2023 roku. Zapraszamy do lektury najnowszego, wielkanocnego numeru „PCC ChemNews”, biuletynu Grupy PCC, w którym informujemy o najnowszych wydarzeniach w naszej Grupie.

Wydawcą jest największa spółka zależna Grupy PCC – firma PCC Rokita SA, która ma swoją siedzibę na terenie zakładów chemicznych w Brzegu Dolnym (dolnośląskie). Biuletyn ukazuje się w oryginale w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język niemiecki i angielski.

Pliki do pobrania na temat artykułu

PCC ChemNews, kwiecień 2023 roku
Plik do pobrania, 21 MB

O PCC SE

Firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy, jest spółką holdingową Grupy PCC, która zatrudnia ponad 3,3 tys. pracowników na całym świecie. Podstawowe kompetencje spółek portfelowych Grupy koncentrują się w obszarze produkcji surowców chemicznych i chemikaliów specjalistycznych, krzemu i pochodnych krzemu oraz w logistyce kontenerowej. Jako długoterminowy inwestor, PCC SE skupia swoją działalność na trwałych inwestycjach przyczyniających się do ciągłego wzrostu wartości spółek portfelowych i tworzenia nowych, wartościowych aktywów. Najwięksi producenci chemikaliów w Grupie PCC to PCC Rokita SA – znaczący producent chloru i wiodący w Europie środkowo-wschodniej producent polioli, oraz PCC Exol SA, jeden z najnowocześniejszych producentów surfaktantów w Europie. Spółka PCC BakkiSilicon hf. eksploatuje w Islandii jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla klimatu wytwórni krzemometalu na świecie. W 2023 roku firma PCC obchodzi 30-lecie istnienia: Została założona w 1993 roku przez Waldemara Preussnera, jedynego akcjonariusza PCC SE, który obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. Firma PCC już od 25 lat jest emitentem obligacji. W roku obrotowym 2022 Grupa PCC osiągnęła skonsolidowany zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) na poziomie 290 milionów euro, przy ok. 1,3 miliarda euro skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła w 2022 roku ok. 116 milionów €.