Celem inwestycji w rozbudowę i modernizację instalacji produkcyjnych w tym segmencie jest ekspansja działalności w segmencie konsumenckim na wschodzące rynki wschodnioeuropejskie wraz z budową nowych struktur sprzedaży m.in. w Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie. Jednocześnie planowane jest znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych PCC Consumer Products Kosmet. Działania te mają zaspokoić rosnący popyt na wyżej wspomnianych rynkach m.in. na środki czystości dla gospodarstw domowych i na kosmetyki.

Inwestor:PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Miejsce:Brzeg Dolny (Polska)
Stan projektu:Over the last three years, PCC has been pursuing the modernisation and expansion of its production facilities within the Consumer Products segment. In the meantime, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. – a leading Polish producer of household and industrial cleaners, laundry detergents and personal care products – has finished work on the manufacturing facilities at its primary domicile, our chemicals site in Brzeg Dolny in Poland’s Lower Silesia. Not only has production been expanded, it has also been completely upgraded to new technologies. New facilities have also been created including a new wing that houses a modern laboratory. The investments made provide the basis for expanding our consumer goods business in the emerging markets of Eastern Europe.