Energia

Efektywne, czyste, nowoczesne: elektrownie PCC

Pion Energii naszej Grupy projektuje i eksploatuje elektrownie. Dział biznesowy Energii Odnawialnych przyłączył kilka małych elektrowni w Europie Południowo-Wschodniej do sieci energetycznych. Natomiast dział biznesowy Energii Konwencjonalnych zapewnia przede wszystkim dostawy energii elektrycznej dla naszych własnych zakładów w Polsce.

Dział biznesowy Energii Odnawialnych

Mała elektrownia wodna w Bośni i Hercegowinie

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Działalność operacyjna działu Energii Odnawialnych została skupiona w firmie PCC Renewables GmbH z siedzibą w Duisburgu. W wyniku oddania do użytku pięciu proekologicznych małych elektrowni wodnych – z czego czterech w Macedonii Północnej, zbliżyliśmy się do celu biznesowego, zakładającego prowadzenie kilku elektrowni, które można w odpowiednim czasie sprzedać inwestorowi strategicznemu jako całość.

Dział biznesowy Energii Konwencjonalnych

Najważniejszym źródłem przychodów segmentu Energii jest natomiast spółka PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla, działająca jako dostawca energii elektrycznej i ciepła. Wraz z działem energetycznym PCC Rokita SA, który zasila zakład w Brzegu Dolnym w energię elektryczną, tworzy ona podstawę działu energii konwencjonalnych.

Projekty inwestycyjne pionu Energii

Inwestycje pionu koncentrujemy w dwóch obszarach: w dziale Energii Konwencjonalnej, który zajmuje się przede wszystkim zaopatrzeniem w energię elektryczną i parę technologiczną należącego do Grupy dużego zakładu chemicznego w Polsce oraz w dziale Energii Odnawialnej, gdzie projektujemy i eksploatujemy małe elektrownie wodne w Europie Południowo-Wschodniej. Na koniec 2019 dział biznesowy Energii Odnawialnej eksploatował pięć małych elektrowni wodnych, z czego jedną w Bośni i Hercegowinie oraz cztery w Macedonii Północnej. Kolejna elektrownia, którą również zbudowaliśmy w Macedonii Północnej, znajduje się obecnie w ruchu próbnym.