Loading...
Energia2020-10-29T16:31:48+01:00

Energia

Efektywne, czyste, nowoczesne: elektrownie PCC

Pion Energii naszej Grupy projektuje i eksploatuje elektrownie. Dział biznesowy Energii Odnawialnych przyłączył kilka małych elektrowni w Europie Południowo-Wschodniej do sieci energetycznych. Natomiast dział biznesowy Energii Konwencjonalnych zapewnia przede wszystkim dostawy energii elektrycznej dla naszych własnych zakładów w Polsce.

Dział biznesowy Energii Odnawialnych

Mała elektrownia wodna w Bośni i Hercegowinie

Mujada

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Gradečka

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Galičnik

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Patiška

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Brajčino

Działalność operacyjna działu Energii Odnawialnych została skupiona w firmie PCC DEG Renewables GmbH z siedzibą w Duisburgu. Prowadzimy spółkę joint venture razem z DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, która jest spółką zależną banku KfW. W wyniku oddania do użytku pięciu proekologicznych małych elektrowni wodnych – z czego czterech w Macedonii Północnej, zbliżyliśmy się do celu biznesowego, zakładającego prowadzenie kilku elektrowni, które można w odpowiednim czasie sprzedać inwestorowi strategicznemu jako całość.

Dział biznesowy Energii Konwencjonalnych

Najważniejszym źródłem przychodów segmentu Energii jest natomiast spółka PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla, działająca jako dostawca energii elektrycznej i ciepła. Wraz z działem energetycznym PCC Rokita SA, który zasila zakład w Brzegu Dolnym w energię elektryczną, tworzy ona podstawę działu energii konwencjonalnych.

Projekty inwestycyjne pionu Energii

W zakresie inwestycji energetycznych koncentrujemy swoje działania na projektowaniu i budowie małych, proekologicznych elektrowni wodnych w Europie Południowo-Wschodniej. W lutym 2009 roku w ramach projektu pilotażowego przyłączono do sieci małą elektrownię wodną Mujada w centralnej Bośni, która stała się pierwszym projektem PCC w ramach mechanizmów ochrony klimatu zapisanych w Protokole z Kioto. Od tego czasu zrealizowaliśmy cztery podobne projekty inwestycyjne w Macedonii Północnej. W tym kraju rozpoczęliśmy w październiku 2017 roku budowę kolejnej elektrowni. Poza tym w ramach działu biznesowego Energii Konwencjonalnych, wybudowaliśmy elektrociepłownię w naszym zakładzie chemicznym w Brzegu Dolnym

projekty inwestycyjne – w skrócie