//Mała elektrownia wodna Gradečka
Mała elektrownia wodna Gradečka2020-07-01T13:38:17+02:00
Miejsce: Gradečka, Macedonia Północna
Redukcja emisji CO2: Średnia roczna redukcja emisji na poziomie ok. 3 504 ton CO2
Zainstalowana moc: 0,870 megawatów
Produkcja: ok. 3,75 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku: Sierpień 2013 roku

Galeria zdjęć