Holding i projekty

Projekty rozwojowe i zrównoważone zarządzanie portfelem

Segment Holding i Projekty, w skład którego wchodzi zarówno spółka holdingowa PCC SE jak i inne spółki i jednostki Grupy, zarządza projektami rozwojowymi, np. budową wytwórni alkoksylatów w Malezji, którą realizujemy w ramach spółki joint-venture z malezyjskim partnerem, firmą PETRONAS Chemicals Group Berhad. Inwestycje te przyporządkujemy do odpowiednich jednostek operacyjnych dopiero po rozpoczęciu produkcji, co odciąży jednostki operacyjne od zadań rozwojowych. Segment dzieli się na dwa obszary działalności: zarządzanie portfelem i projekty. Część projektowa obejmuje również zarządzanie proekologicznymi małymi elektrowniami wodnymi oraz spółki celowe z zakresu energii odnawialnej.

Zarządzanie portfelem

Aktywne zarządzanie portfelem spółek Grupy PCC SE obejmuje z jednej strony budowanie ich wartości, z drugiej zaś także dezinwestycje.
Przy budowaniu wartości spółek koncentrujemy się zarówno na nabyciu nowych spółek portfelowych, jak i na rozwoju istniejących działalności i projektów. Dążymy przy tym przede wszystkim do zajęcia korzystnej pozycji w segmentach rynku charakteryzujących się stosunkową małą konkurencją oraz na rynkach niszowych. W dalszym ciągu inwestujemy głównie w rosnących gospodarkach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, jednakże chcemy być również obecni na dynamicznie rozwijających się rynkach innych kontynentów, przede wszystkim w Azji.

Równolegle PCC SE dokonuje dezinwestycji, gdy oferowane stopy zwrotu są atrakcyjne, a pozyskane środki można zainwestować w rozwój innych segmentów działalności podstawowej. Spółka holdingowa również zbywa spółki portfelowe, jeśli ich zyskowność jest niezadowalająca, lub też potencjał ich rozwoju nie jest już wystarczająco atrakcyjny.

Poniżej podajemy kilka przykładów zarządzania portfelem przez PCC SE:

Do czerwca 2015 roku segment Holding i Projekty obejmował funkcjonowanie firmy 3Services Factory S.A., której działalność polegała na prowadzeniu centrum danych. W 2014 roku firma ta przeszła na kolejny – trzeci etap rozbudowy centrum danych i w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano poprawę wyników finansowych – przychodu oraz zysku. Natomiast ze względu na to, że działalność 3Services Factory S.A. nie należała do podstawowych obszarów działalności Grupy PCC, PCC SE postanowiła o zbyciu tej spółki portfelowej oraz udziału mniejszościowego w 3S S.A. z Katowic, która jest współwłaścicielem centrum danych. Transakcja została zamknięta zgodnie z planem pod koniec czerwca 2015 roku i jest dowodem realizacji strategii aktywnego zarządzania portfelem spółek przez PCC SE, która uwzględnia potencjalne zbycie spółki portfelowej na rzecz innych inwestorów.
W czerwcu 2014 roku PCC SE z sukcesem wprowadziła mniejszościowy pakiet akcji spółki zależnej PCC Rokita SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie przeprowadzono emisję nowych akcji. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej doszło do znacznej nadsubskrypcji w transzy indywidualnej, a oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych. Do końca 2014 roku cena akcji wzrosła o ok. 15% w stosunku do ceny emisyjnej, która wynosiła 33 PLN. PCC Rokita SA jest drugą spółką zależną Grupy po PCC Exol SA (2012) notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W grudniu 2013 rok PCC SE sprzedała 24,5 mln akcji (8,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) producenta surfaktantów PCC Exol SA jednemu z międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. W wyniku tej transakcji PCC SE nadal jest w posiadaniu 87,45%, czyli wyraźnej większości, głosów w tej spółce zależnej. Cena sprzedaży akcji 2,3-krotnie przekracza ich wartość księgową. Transakcja ta wpisuje się w konsekwentną realizację strategii PCC SE, która zakłada tworzenie wartości rynkowych i sprzedaży ich w odpowiednim czasie.
Na początku 2013 roku prężnie rozwijająca się grupa „PCC Consumer Products” została rozbudowana poprzez zakup udziałów w kolejnych spółkach oraz uruchomienie działalności nowych firm. Grupa posiada obecnie zakłady produkcyjne i biura handlowe w Polsce i Białorusi oraz spółkę handlową w Rosji.
W lipcu 2009 roku PCC SE zamknęła transakcję sprzedaży działalności kolejowej w Polsce, skupionej w grupie „PCC Logistics”, na rzecz Deutsche Bahn AG. Transakcja ta jest dotychczas największym sukcesem PCC przy realizacji przyjętej przez nią strategii aktywnego zarządzania portfelem. Poza tą transakcją pozostał pakiet większościowy PCC SE w spółce PCC Intermodal SA, działającej na dynamicznie rozwijającym się rynku przewozów kontenerowych w Polsce. Rozwój tej spółki był w następnych latach kontynuowany.

Projekty

Segment Holding i Projekty grupuje projekty w fazie planistycznej i budowlanej, przed przyporządkowaniem ich do segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej. W ten sposób odciążamy segmenty operacyjne od zarządzania projektami, a jednocześnie korzystamy z doświadczeń zespołu menedżerskiego grupy kapitałowej zgromadzonych podczas trzech dekad projektowania i planowania nowych działów biznesowych.

Poniżej podajemy kilka przykładów zarządzania projektami prowadzonymi przez segment Holding i Projekty:

Firmy PCC SE i PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) wspólnie budują wytwórnię alkoksylatów (specjalnych polioli polieterowych i niejonowych surfaktantów) w Kertih w malezyjskim stanie Terengganu. Spółka joint venture PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd., w której partnerzy mają po 50 procent udziałów, rozpoczęła prace budowlane w październiku 2021 roku. Grupa PCC rozszerza za pomocą inwestycji niektóre z podstawowych obszarów działalności na rozwijające się regiony Azji Południowo-Wschodniej oraz Azji i Pacyfiku

Dowiedz się więcej >>

Kolejnym projektem jest budowa w Rosji wytwórni eteru dimetylowego (DME) wysokiej czystości. DME stosuje się głównie w przemyśle kosmetycznym, jako bezwonny, przyjazny środowisku propelent np. sprayów do włosów, a także do produkcji poliuretanowych pianek montażowych. Zalążkiem projektu było zawiązanie spółki joint Venture OOO DME Aerosol pomiędzy PCC SE a rosyjską spółką OAO ShchekinoAzot w 2012 roku. Budowa wytwórni DME w Rosji ruszyła w kwietniu 2017 roku. Uruchomienie wytwórni o mocy produkcyjnej 20 tys. ton rocznie odbyło się pod koniec 2018 roku. Finalny test wydajności został pomyślnie zakończony w maju 2019 roku.

Dowiedz się więcej >>

Małe elektrownie wodne w segmencie energii odnawialnej

Mała elektrownia wodna w Bośni i Hercegowinie

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Mała elektrownia wodna w Macedonii Północnej

Projekty inwestycyjne w pionie Holding i projekty

W segmencie „Holding i projekty“ zarządzamy projektami rozwojowymi, na przykład aktualnym projektem w Malezji: W ramach wspólnego przedsięwzięcia z PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) uruchamiamy produkcję alkoksylatów (specjalnych polioli polieterowych i niejonowych surfaktantów). Budowa wytwórni w ramach spółki joint venture PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd., w której partnerzy mają po 50 procent udziałów, rozpoczęła się w październiku 2021 roku na terenie strategicznie położonego kompleksu petrochemicznego firmy PCG w malezyjskim stanie Terengganu.