Inwestycje Chemia2019-09-11T16:36:19+02:00

Projekty inwestycyjne w pionie Chemii

W segmentach należących do pionu Chemii koncentrujemy się na budowie nowych oraz na rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych. Dzięki temu wkraczamy na nowe rynki i wychodzimy naprzeciw rosnącemu popytowi. Redukujemy koszty produkcji dzięki wyższej efektywności energetycznej i spełniamy wymogi ochrony środowiska, często wyprzedzając ich formalne wejście w życie.

Nasze projekty inwestycyjne

Budowa nowoczesnej wytwórni ultra czystego kwasu monochlorooctowego (MCAA)

Uruchomiona w 2016 roku wytwórnia ultra czystego kwasu monochlorooctowego (MCAA) przyczyniła się do znacznego rozszerzenia łańcucha wartości w segmencie chloru. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu chloru pochodzącego z własnych instalacji [...]

Zwiększenie mocy produkcyjnej chloru poprzez uruchomienie dwóch nowych elektrolizerów

Po inwestycjach w modernizację i rozwój przeprowadzonych w poprzednich latach, PCC Rokita SA rozpoczęła kolejny projekt mający na celu rozbudowę mocy produkcyjnych o dwa kolejne elektrolizery. Wspomniane elektrolizery - nr. [...]

Roszerzenie produkcji polioli poprzez uruchomienie 5. linii produkcyjnej

Dzięki uruchomieniu piątej linii produkcyjnej polioli polieterowych PCC Rokita SA zwiększyła swoje łączne moce produkcyjne (mierzone w poliolach standardowych) do 110 tys. ton polioli polieterowych rocznie. Piąta linia produkcyjna [...]

Całkowite przejście produkcji chloru na ekologicznie bezpieczną technologię membranową

W kwietniu 2015 roku oddano do użytku nowy zakład nr. 2 elektrolizy membranowej. Tym samym PCC Rokita SA zakończyła proces przejścia produkcji chloru na nowoczesną, ekologicznie bezpieczną technologię membranową. [...]

PCC Rokita SA zakłada spółkę joint venture w Tajlandii i nabywa udziały w firmie produkującej poliole i poliuretany

W 2015 roku PCC Rokita SA zrobiła pierwszy krok w kierunku wejścia na dynamicznie rozwijające się rynki Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii. W tym celu założyła spółkę joint venture z [...]

Początek projektu zabezpieczenia dostaw surowców odnawialnych w Afryce

Tworzenie bazy surowcowej w Ghanie (Afryka Zachodnia) m.in. w zakresie oleju z nasion palmowych ma na celu zabezpieczenie dostaw do produkcji surfaktantów. Zakładamy przy tym działanie zgodnie z kryteriami zrównoważonego [...]

Budowa doświadczalnej instalacji produkcyjnej przez PCC Chemax, Inc.

Uruchomienie na początku 2011 roku przez spółkę zależną PCC Chemax, Inc. w USA (segment surfaktantów) własnej instalacji do mieszania i rozlewu produktów, zwiększyło elastyczność firmy i możliwości dopasowania oferty do [...]

2010: I etap przejścia produkcji chloru na ekologicznie bezpieczną technologię

Celem przebudowy jest redukcja zużycia energii i emisji CO2-w produkcji chloru poprzez wdrożenie proekologicznej technologii membranowej, przy jednoczesnym wzroście zdolności produkcyjnych. Instalacja elektrolizy membranowej nr. 1 została uruchomiona w marcu [...]

Go to Top