• Początek komercyjnej eksploatacji zaplanowany na trzeci kwartał 2023 roku

• Projektowana moc produkcyjna 70 tys. ton niejonowych surfaktantów i polioli polieterowych rocznie

• W skład jednej z najbardziej zaawansowanych technicznie wytwórni alkoksylatów w regionie ASEAN wejdą dwie linie produkcyjne.

• • Zmiana nazwy spółki joint venture na PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. w celu podkreślenia strategicznego partnerstwa między PCC SE a PETRONAS Chemicals Group Berhad

Kuala Lumpur (Malezja) / Duisburg, 24 listopada 2021 roku – PCC SE i PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) osiągnęły nowy kamień milowy we wspólnym projekcie obejmującym budowę wytwórni alkoksylatów (ang: oxyalkylates) w Malezji. W październiku 2021 roku spółka joint venture PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. oficjalnie zainaugurowała inwestycję w Kertih, w malezyjskim stanie Terengganu. Początek komercyjnej eksploatacji wytwórni alkoksylatów – specjalistycznych niejonowych surfaktantów i polioli polieterowych – planowany jest na trzeci kwartał 2023 roku.

Rozpoczęcie budowy wytwórni „Oxy.my” spółki PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. w Malezji: Wbicie pierwszej łopaty odbyło się 28 października 2021 roku.

Ponadto, nazwa spółki joint venture została zmieniona na PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. (poprzednio: PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd.). Nowa nazwa firmy podkreśla pomyślny rozwój spółki joint venture oraz europejsko-azjatycką współpracę w ramach strategicznego partnerstwa pomiędzy PCG i PCC. Obie firmy w 2020 roku utworzyły spółkę joint venture o równych udziałach, w celu wejścia na rosnący rynek alkoksylatów w Azji, gdzie ze strony odbiorców końcowych koncentruje się globalny popyt na ten materiał.

„Dzięki spółce joint venture PCG PCC Oxyalkylates zdobędziemy rynki Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej dla kluczowych obszarów działalności Grupy PCC. Rozpoczęcie budowy wytwórni oznacza istotny krok w drodze do realizacji tego celu”, mówi dr Peter Wenzel, prezes zarządu PCC SE. „Cieszymy się, że na tym ważnym etapie ekspansji znaleźliśmy wyjątkowo silnego partnera, PETRONAS Chemicals Group, który posiada atrakcyjnie zlokalizowane, zintegrowane zakłady produkcyjne w Malezji”, dodaje.

Wraz ze zmianą nazwy spółki, PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. prezentuje również nowe logo firmy, które symbolicznie łączy dwóch partnerów: PCC i PCG. Logo przedstawia dwie stylizowane, przyciągające się wzajemnie krople, prezentujące zachowanie podobne do surfaktantów. Obok polioli polieterowych , gama produktowa PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. obejmuje specjalistyczne surfaktanty. Logo nawiązuje również do kolorów logo obu firm macierzystych i symbolizuje synergię w unikalnej współpracy obu grup chemicznych z Azji i Europy, zgodnie z hasłem „East meets West”.

Spółka PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. rozpoczyna budowę wytwórni OXY.my na podstawie umowy o generalną realizację inwestycji (EPC, ang. Engineering, Procurement and Construction) podpisanej z konsorcjum firm. W skład konsorcjum wchodzą firmy Dialog E&C Sdn. Bhd. (DEC), Desmet Ballestra S.p.A. (DBI) i Desmet Ballestra (M) Sdn. Bhd. (DBMA). Projektowana moc produkcyjna wytwórni wynosi do 70 tys. ton specjalistycznych polioli polieterowych i surfaktantów rocznie. Zakład został zaprojektowany z dwiema równoległymi liniami produkcyjnymi i będzie pierwszym tego typu obiektem w krajach regionu ASEAN.

W ramach kontraktu EPC, DEC odpowiada za prace budowlane i montażowe, a także za projekt techniczny oraz zakup materiałów sypkich i innych dostaw. Firma DBI odpowiada za know-how w zakresie inżynierii procesowej i wykonanie projektu podstawowego, jak również za zakup sprzętu procesowego i technologii sterowania wytwórnią. DBMA świadczy usługi nadzoru w fazie projektowania technicznego, budowy i rozruchu instalacji.

„Siła i wiedza specjalistyczna naszych ekspertów zapewnią bezpieczną i sprawną realizację budowy wytwórni alkoksylatów w Malezji”, mówi Szymon Gross, dyrektor generalny (CEO) spółki PCG PCC Oxyalkyletes Sdn. Bhd. „Zmieniliśmy nazwę firmy na PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd., aby za pomocą nowej nazwy w pełni wykorzystać rosnący potencjał biznesowy. W ramach spółki joint-venture będziemy dalej dywersyfikować swoje produkty i wchodzić na rynki krajów sąsiednich. Jest to kolejny krok na drodze do osiągnięcia silnej pozycji na rynku chemii specjalistycznej”, dodaje.

O firmie PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd.
PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. jest spółką joint venture, w której PCC SE i PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) mają po 50 procent udziałów i która zajmuje się produkcją alkoksylatów (specjalistycznych polioli polieterowych i specjalistycznych środków surfaktantów) w Kertih, stan Terengganu (Malezja). Budowany zakład znajduje się na terenie Zintegrowanego Kompleksu Petrochemicznego Kertih (KIPC). Projektowane moce produkcyjne wynoszą do 70 tys. ton rocznie. Dodatkowe informacje o wspólnej inwestycji PCC SE i PCG są dostępne tutaj

O PETRONAS Chemicals Group Berhad
PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) jest wiodącym zintegrowanym producentem chemikaliów w Malezji i jednym z największych w Azji Południowo-Wschodniej. PCG posiada kilka światowej klasy zakładów produkcyjnych, które są w pełni zintegrowane pionowo od surowca do produktu końcowego. Posiadając łączną zdolność produkcyjną wynoszącą ponad 10 mln ton rocznie (mtpa), spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją, dystrybucją i sprzedażą zróżnicowanej gamy produktów chemicznych, w tym olefin, polimerów, nawozów, metanolu oraz innych podstawowych chemikaliów i pochodnych. Firma PCG jest notowana na giełdzie Bursa Malaysia i posiada prawie trzy dekady doświadczenia w branży chemicznej. Została założona jako część Grupy PETRONAS w celu maksymalizacji wartości malezyjskich zasobów gazu ziemnego. Dodatkowe informacje o Grupie PCGsą dostępne na stronie www.petronaschemicals.com.