• Firma PCC, założona w 1993 roku przez Waldemara Preussnera jako firma zajmująca się handlem surowcami, rozwinęła się w zróżnicowaną grupę chemiczną zatrudniającą ponad 3,4 tys. pracowników w 18 krajach.

• Jako jeden z pierwszych graczy, PCC wcześnie zainwestowała na otwierających się rynkach Europy Wschodniej, przede wszystkim w Polsce.

• W 1998 r. PCC – jako jedna z pierwszych średnich firm w Niemczech – rozpoczęła finansowanie wzrostu firmy poprzez niezależną emisję obligacji.

• Portfel spółek jest obecnie poszerzany poprzez inwestycje w Islandii, Rosji oraz w Azji.

Duisburg, październik 2018 – Firma PCC SE obchodzi 25-lecie powstania. W dniu 20 października 1993 roku Waldemar Preussner, Prezes Rady Administrującej i jedyny akcjonariusz PCC SE, założył trzon dzisiejszej Grupy: spółkę Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft mbH (PCC GmbH) z siedzibą w Duisburgu-Homberg. „Chcieliśmy wykorzystać nowe możliwości, jakie dała liberalizacja rynków w Europie Wschodniej na początku lat 90-tych” – wspomina Waldemar Preussner (59) pierwsze lata spółki. Początki okazały się udane: PCC rozpoczęła działalność gospodarczą 1 stycznia 1994 r. i już w pierwszym roku działalności osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 59,4 mln €. W pierwotnej kadrze znalazła się też Ulrike Warnecke, a od 1995 roku również dr Alfred Pelzer, którzy dziś pełnią funkcję dyrektorów zarządzających PCC SE.

Od tego czasu Grupa silnie się rozrosła dzięki akwizycji i nabyciu udziałów oraz znaczącym inwestycjom w modernizację i rozbudowę mocy produkcyjnych. Obecnie PCC stanowi bardzo zróżnicowaną, zorientowaną na tworzenie wartości grupę przedsiębiorstw, zatrudniającą ponad 3,4 tys. pracowników w 18 krajach. Przychody Grupy w 2017 r. wyniosły 683,2 mln €, o 20% więcej niż w roku poprzednim – i nadal znajdują się na ścieżce wzrostu: W ostatnich pięciu latach PCC SE zainwestowała bowiem łącznie około 577 milionów euro.

DNA firmy: połączenie doświadczenia i odwagi

Założyciel firmy Waldemar Preussner urodził się na Górnym Śląsku jako syn rodziców niemieckiego pochodzenia. W 1993 r. podjął samodzielną działalność gospodarczą. Będąc ekonomistą i wieloletnim menedżerem w branży surowcowej posiadał już bogate doświadczenie na rynkach rozwijających się gospodarek na Wschodzie Europy. „Od samego początku szukaliśmy możliwości inwestycyjnych na atrakcyjnych, ale mniej konkurencyjnych rynkach, na których się dobrze znamy”, mówi Preussner. „Zidentyfikowane możliwości wykorzystywaliśmy zawsze z wielką determinacją. Takie połączenie doświadczenia z odwagą jest w pewnym sensie naszym korporacyjnym DNA. W ten sposób stale optymalizujemy posiadany portfel spółek i tworzymy nowe wartości.“

W początkowych latach intensywnie budowaliśmy działalność handlową surowcami ropopochodnymi i węglowymi – która do dziś jest ważnym obszarem działalności: Firma założycielska, PCC Trade & Services GmbH, jest nadal największą firmą handlową Grupy. W 1997 r. PCC rozpoczęliśmy własne przetwórstwo benzenu surowego na Ukrainie, uruchamiając w ten sposób działalność chemiczną, która jest obecnie głównym źródłem przychodów i zysków.

Założenie spółki akcyjnej i pierwsza emisja obligacji

W 1998 roku założyliśmy firmę PCC AG poprzez wydzielenie części majątku z PCC GmbH. Siedzibą firmy stała się willa PCC, która także znajduje się w dzielnicy Homberg w Duisburgu. Jako spółka akcyjna PCC wyemitowała również swoje pierwsze obligacje korporacyjne. Gwarantując niezależność od banków i elastyczność, stanowią one podstawowe narzędzie finansowania Grupy nawet dziś, 20 lat później. W 2007 r. Grupa przyjęła obecną formę prawną Europejskiej Spółki Akcyjnej (Societas Europaea): „Od samego początku uznaliśmy, że Europa jest naszym rodzimym rynkiem“, wyjaśnia Preussner. „Przekształcenie w spółkę SE ma odzwierciedlić naszą europejską tożsamość.“

PCC Rokita SA dołącza do Grupy PCC i wchodzi na giełdę

W 2000 roku rozpoczęła się dywersyfikacja: w wyniku nabycia udziałów w jednej z polskich firm logistycznych zainicjowano budowę pionu Logistyki. A w 2002 r., jeszcze przed rozszerzeniem UE na wschód, które dwa lata później zwróciło uwagę wielu inwestorów na nowe rynki, PCC AG nabyła jedną trzecią akcji jednej z największych grup chemicznych w Polsce – dzisiejszej PCC Rokita SA. Zaledwie rok później nabyliśmy większościowy pakiet akcji w tym dawnym przedsiębiorstwie państwowym z siedzibą w okolicach miasteczka Brzeg Dolny, około 40 kilometrów od Wrocławia.

Dzięki kilkuletniemu programowi inwestycyjnemu i stałemu zwiększaniu produktywności, stworzyliśmy kwitnącą grupę chemiczną. W rezultacie PCC Rokita SA stała się najsilniejszym filarem Grupy, szczególnie jako liczący się producent polioli i podstawowych chemikaliów, takich jak chlor. W 2010 roku PCC SE nabyła również pozostałe akcje spółki i została jej jedynym akcjonariuszem. Z kolej w 2014 r. dowodem udanego rozwoju, stał się pakiet akcji PCC Rokita, który z sukcesem zadebiutował na giełdzie.

Wcześniej PCC SE kierowała na giełdę mniejszościowe pakiety dwóch innych spółek portfelowych: Spółka chemiczna PCC Exol SA jest notowana na warszawskim parkiecie od 2012 roku. Firma jest jedynym w Polsce producentem surfaktantów. Natomiast spółka PCC Intermodal S.A. zajmująca się logistyką kontenerową weszła na giełdę jeszcze w 2009 roku.

Największe dotychczas wyjście z inwestycji

W tym samym, 2009 roku doszła do skutku także wyjątkowa transakcja zbycia udziałów przez PCC SE: Wówczas Deutsche Bahn AG przejęła działalność kolejową podgrupy PCC Logistics, która była największym obszarem pionu Logistyki obok PCC Intermodal S.A. „Ta transakcja była największym dotychczas sukcesem realizowanej przez nas strategii aktywnego zarządzania portfelowego” mówi Preussner.

Od 2013 roku dywersyfikację Grupy odzwierciedla jej 8 segmentów: Poliole, Surfaktanty, Chlor, Chemia specjalistyczna i Dobra konsumpcyjne jako pięć segmentów pionu Chemii, jak również segmenty Logistyka, Energia oraz Holding/Projekty.

Aktualnie prowadzone projekty w PCC SE

W 2018 roku, 25 lat po założeniu firmy, zakończyliśmy w Islandii budowę ultranowoczesnego zakładu produkcyjnego krzemometalu. Pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy rozruch zakładu, który przy wartości inwestycji wynoszącej około 265 mln € jest największym pojedynczym projektem w historii Grupy.

Ponadto prowadzimy obecnie ekspansję w Rosji. W ramach joint venture budujemy obecnie zakład produkcji eteru dimetylowego o wysokiej czystości (DME) do produkcji wyrobów aerozolowych. Zakończenie budowy planowane jest na jesień tego roku. Natomiast PCC Rokita SA nabyła w ostatnich latach akcje producenta polioli i poliuretanów z Tajlandii. Celem jest zdobycie rynków Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii, co stanowi kontynuację międzynarodowej ekspansji pionu chemii PCC.

Dowiedz się więcej o historii naszej firmy >> oraz o naszych bieżących inwestycjach >>.