Loading...
Logistyka2020-07-01T14:36:52+02:00

Logistyka

Bezpiecznie, niezawodnie i elastycznie na torach i na drogach

Głównym źródłem przychodów segmentu logistyki jest firma PCC Intermodal S.A., jeden z wiodących operatorów intermodalnego przewozu kolejowego i drogowego kontenerów w Polsce i operator pięciu własnych terminali kontenerowych. W planach jest budowa kolejnego – szóstego terminalu. Segment także obejmuje moskiewską spółkę transportową ZAO PCC Rail oraz polską spółkę PCC Autochem Sp. z o.o., wyspecjalizowaną w transporcie drogowym płynnych chemikaliów, szczególnie substancji niebezpiecznych.

PCC Intermodal S.A.

Transport intermodalny

PCC Autochem Sp. z o.o.

Transport drogowy

ZAO PCC Rail

Transport kolejowy

Projekty inwestycyjne pionu Logistyki

W pionie Logistyki koncentrujemy się na rozbudowie terminali kontenerowych PCC we Frankfurcie nad Odrą, Kutnie, Gliwicach oraz Brzegu Dolnym. W grudniu 2014 roku uroczyście oddaliśmy do użytku rozbudowany terminal we Frankfurcie nad Odrą, natomiast w lipcu 2015 roku zakończyła się rozbudowa terminalu w Kutnie. Naszym celem przy wykorzystaniu własnych terminali jest zbudowanie połączeń intermodalnych tworzących efektywną i wydajną sieć logistyczną z krajów Beneluksu na wschód Europy i od Morza Bałtyckiego do Adriatyku.

Projekty inwestycyjne – w skrócie