Transport kolejowy

Rosyjska spółka zależna, PCC Rail, przy wykorzystaniu szerokiego toru rosyjskiego i sąsiadujących krajów WNP, przewozi głównie materiały budowlane, metale i węgiel. Tabor PCC Rail liczy obecnie około 430 wagonów, z czego około 390 jest wydzierżawionych największemu przewoźnikowi kolejowemu w regionie. Pozostałe wagony są nadal eksploatowane przez PCC Rail.