Kuala Lumpur (Malezja) / Duisburg, 30 sierpnia 2022 r. Firmy PCC SE i PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) podpisały w dniu wczorajszym (poniedziałek, 29 sierpnia) list intencyjny (EOI Letter) ze spółką Mentri Besar Terengganu (Incorporated), MBI, która jest podmiotem zależnym od malezyjskiego stanu Terengganu, w sprawie nabycia 5% udziałów w spółce joint venture PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. (PCG PCC).

Podpisany dokument przewiduje, że państwowa spółka przeprowadzi badanie due diligence spółki PCG PCC, w celu podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej o nabyciu łącznie 5% kapitału własnego spółki. Spółka joint venture pomiędzy PCC a PCG, która została założona w 2020 roku, buduje obecnie wytwórnię alkoksylatów (po angielsku oxyalkylates, stąd nazwa firmy joint venture) w miejscowości Kertih stanu Terengganu.

Na zdjęciu podpisanie umowy w dniu wczorajszym (poniedziałek 29 sierpnia) przez przedstawicieli MBI, PCC SE i PCG
(drugi od prawej: Peter Berger, członek zespołu zarządzającego PCC SE).

List intencyjny został podpisany przez przedstawiciela MBI, sekretarza stanu Terengganu pana Tengku Sri Bijaya Raja Datuk Tengku Farok Hussin Tengku Abdul Jalil, jak również przez dyrektora zarządzającego i dyrektora generalnego PCG, pana Ir. Mohd Yusri Mohamed Yusof oraz członka zespołu zarządzającego PCC SE, Petera Bergera, w obecności prezesa Rady Ministrów stanu Terengganu, pana Dato’ Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar.

Prezes Rady Ministrów stanu Terengganu, Dato’ Seri Dr Ahmad Samsuri, powiedział: „Dzięki rozmaitym inicjatywom w zakresie edukacji, dobrobytu, postępu i ochrony środowiska, PETRONAS odgrywa kluczową rolę w rozwoju Terengganu. Podpisanie listu intencyjnego to kolejny krok w kierunku wzmocnienia rozwoju gospodarczego Terengganu. Cieszymy się z możliwości wejścia do PCG PCC jako jeden ze strategicznych partnerów spółki. Aktualne inwestycje PCG i PCC SE w alkoksylaty nie tylko działają jako katalizator wzrostu gospodarczego w stanie, ale także tworzą możliwości zatrudnienia, w tym miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji dla lokalnej społeczności.“

Peter Berger, członek zespołu zarządzającego PCC SE, powiedział: „PCC SE z zadowoleniem wita inwestycję stanu Terengganu w spółkę PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. Wspólny projekt postępuje obecnie zgodnie z planem. Budowa wytwórni rozpoczęła się w 2021 roku, a uruchomienie produkcji planowane jest na 2023 rok. Po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej wytwórnia będzie w stanie wyprodukować do 70 tys. ton specjalistycznych etoksylatów i specjalistycznych polioli polieterowych rocznie. Chodzi o pierwszą wytwórnię alkoksylatów w Azji Południowo-Wschodniej, posiadającą dwa równoległe kierunki produkcyjne. Celem jest zaspokojenie rosnącego popytu, szczególnie w regionie Azji Południowo-Wschodniej oraz Azji i Pacyfiku.“

Ir. Mohd Yusri dodał: „PCG z zadowoleniem przyjmuje ambicje państwa do wejścia w przemysł petrochemiczny. Państwo stabilnie wspierało projekty PETRONAS i PCG, zapewniając niezbędną infrastrukturę i zasoby dla naszego rozwoju. Na przestrzeni lat skuteczna współpraca między nami zaowocowała powstaniem wielu gospodarczych efektów ubocznych, na których korzystali mieszkańcy Terengganu. Mamy nadzieję, że to nowe przedsięwzięcie jeszcze bardziej wzmocni nasze relacje.“

Alkoksylaty to grupa surowców chemicznych obejmująca etoksylaty (niejonowe surfaktanty) i poliole polieterowe. Chemikalia te są wykorzystywane do produkcji szerokiej gamy produktów końcowych: etoksylaty m.in. do produkcji środków do prania, środków czystości i pielęgnacji ciała, poliole polieterowe głównie do produkcji pianki poliuretanowej stosowanej w materacach i wyrobach tapicerowanych.

Dowiedz się więcej na temat inwestycji w Malezji >>

O PCC SE

Firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy, jest spółką holdingową Grupy PCC, która zatrudnia ponad 3,3 tys. pracowników na całym świecie. Podstawowe kompetencje spółek portfelowych Grupy koncentrują się w obszarze produkcji surowców chemicznych i chemikaliów specjalistycznych, krzemu i pochodnych krzemu oraz w logistyce kontenerowej. Jako długoterminowy inwestor, PCC SE skupia swoją działalność na trwałych inwestycjach przyczyniających się do ciągłego wzrostu wartości spółek portfelowych i tworzenia nowych, wartościowych aktywów. Najwięksi producenci chemikaliów w Grupie PCC to PCC Rokita SA – znaczący producent chloru i wiodący w Europie środkowo-wschodniej producent polioli, oraz PCC Exol SA, jeden z najnowocześniejszych producentów surfaktantów w Europie. Spółka BakkiSilicon hf. eksploatuje w Islandii jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla klimatu wytwórni krzemometalu na świecie. Firma PCC została założona w 1993 roku przez Waldemara Preussnera, jedynego akcjonariusza PCC SE, który obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. W roku obrotowym 2021 Grupa PCC osiągnęła skonsolidowany zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) na poziomie 197,5 miliona euro, przy ok. 979,6 miliona euro skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne wyniosły w 2021 roku ok. 110,9 mln €.

O PETRONAS Chemicals Group Berhad

PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) jest wiodącym zintegrowanym producentem chemikaliów w Malezji i jednym z największych w Azji Południowo-Wschodniej. PCG posiada kilka światowej klasy zakładów produkcyjnych, które są w pełni zintegrowane pionowo od surowca do produktu końcowego. Posiadając zdolność produkcyjną wynoszącą ponad 12,8 mln ton rocznie (mtpa), działalność PCG obejmuje przede wszystkim, dystrybucję i sprzedaż zróżnicowanej gamy produktów chemicznych, w tym olefin, polimerów, nawozów, metanolu oraz innych podstawowych chemikaliów i pochodnych. Firma PCG jest notowana na giełdzie Bursa Malaysia i posiada prawie trzy dekady doświadczenia w branży chemicznej. Została założona jako część Grupy PETRONAS w celu maksymalizacji wartości malezyjskich zasobów gazu ziemnego.

PCG jest jedną z 10 największych spółek w indeksie FTSE4Good Bursa Malaysia (F4GBM) i należy do 200 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej. PCC zobowiązuje się do zapewnienia praktyk biznesowych, które są zgodne z uznanymi na całym świecie standardami w zakresie kryteriów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG).