Nasze małe elektrownie wodne w Europie Południowo-Wschodniej chronią klimat, a ich budowa wymagała jedynie minimalnej ingerencji w lokalne środowisko naturalne

W Pionie Energii zrównoważony rozwój jest realizowany zarówno w obszarze energii odnawialnej, jak i konwencjonalnej. Obszar Energii Odnawialnej koncentruje się na budowie i eksploatacji małych elektrowni wodnych, które są szczególnie przyjazne dla środowiska ze względu na ich stosunkowo niewielkie ingerencje w przyrodę. Pięć takich elektrowni, z czego cztery w Macedonii Północnej i jedną w Bośni i Hercegowinie przłączyliśmy już do sieci energetycznej (na zdjęciu mała elektrownia wodna Mujada w Bośni i Hercegowinie). Piąta elektrownia w Macedonii Północnej rozpoczęła ruch próbny w marcu 2020 roku. Użytkowane elektrownie przyczyniają się do redukcji emisji CO2 o przeciętnie ok. 22,5 tys. ton rocznie (średnia długoterminowa) – w porównaniu z przeciętnymi emisjami CO2 powstającymi przy produkcji energii elektrycznej w regionie. Pierwsze cztery elektrownie w Macedonii Północnej zostały już w 2013 roku oficjalnie zarejestrowane przez UNFCCC, agencję ONZ ds. ochrony klimatu, jako projekty ochrony klimatu w ramach mechanizmów protokołu z Kioto.

W zakresie energii konwencjonalnej w ostatnich latach znacznie ograniczono emisję pyłów z naszej elektrociepłowni, która jest jednostką kogeneracyjną w zakładach chemicznych w Brzegu Dolnym. Dzięki zainstalowaniu nowoczesnych elektrofiltrów zmniejszyliśmy emisję pyłu z 50 do 20 miligramów na metr sześcienny. Oznacza to, że emisje jednostki spadły jeszcze wyraźniej niż dotychczas, poniżej obowiązującej w Polsce wartości granicznej, która wynosi 100 mg/m3. Elektrociepłownia dostarcza ponadto przyjazne dla środowiska ciepło dla większości gospodarstw domowych miasteczka.