Intermodalna logistyka kontenerowa łączy transport kolejowy z drogowym w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska

Podstawą działalności segmentu Logistyka jest intermodalny transport kontenerowy. Spółka zależna PCC Intermodal S.A. jest jednym z wiodących prywatnych operatorów logistyki kontenerowej w Polsce i oferuje usługi transportowe na terenie całej Europy za pośrednictwem pięciu własnych terminali przeładunkowych w Polsce i Niemczech, które zostały w ostatnich latach znacznie rozbudowane i zmodernizowane (na zdjęciu terminal w Kutnie, Polska). W ten sposób spółka łączy przyjazny dla środowiska transport kolejowy z elastycznym transportem drogowym: ciężarówki przewożą ładunki tylko na krótkim odcinku: pomiędzy naszymi terminalami transportu intermodalnego a odbiorcą końcowym.

W porównaniu z transportem wyłącznie drogowym, usługi transportu intermodalnego naszej Grupy przyczyniły się w 2021 roku do ograniczenia emisji gazu cieplarnianego CO2 o  383.535 tys. ton (w roku poprzednim: 315,077 tys. ton CO2) przy ogólnej pracy przewozowej na poziomie  3.088,0 mln tonokilometrów (rok poprzedni: 2 536,9 mln tonokilometrów). Obliczeń dokonano na podstawie danych Europejskiej Agencji Środowiskowej z dnia 5 listopada 2015 r. dla roku referencyjnego 2014.

Dowiedz się więcej o naszym obszarze biznesowym Transport Intermodalny >>