Produkcja krzemometalu w Islandii: przyjazna dla klimatu i środowiska

  • 100 % zielonej energii: Wytwórnia krzemometalu spółki PCC BakkiSilicon hf. w miejscowości Húsavík w Islandii pokrywa całość zapotrzebowania na energię elektryczną z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z energii geotermalnej.

  • -9,65 ton CO2: Taką ilość emisji oszczędza nasza wytwórnia przy produkcji jednej tony krzemometalu, w porównaniu z przeciętnymi wynikami porównywalnych wytwórni w pięciu najważniejszych krajach produkujących krzemometal, czyli w Chinach, Brazylii, USA, Francji i Norwegii.  Liczba ta została ustalona w wyniku badań wykonanych pod kierownictwem prof. dr inż. H.-J. Wagnera i przeprowadzonych na zlecenie PCC przez Katedrę Systemów Energetycznych i Energetyki Uniwersytetu Ruhruniversität Bochum.

  • Przeciętne emisje wytwórni w tych pięciu najważniejszych krajach produkcyjnych są około trzy razy wyższe niż emisja naszej wytwórni w Islandii.

  • 32 tys. ton krzemometalu: Tyle wynosi roczna zdolność produkcyjna uruchomionej w październiku 2019 roku wytwórni wykorzystującej dwa elektryczne piece łukowe.

  • Filtry przeciwpyłowe: W naszym zakładzie produkcyjnym emisje pyłu są prawie całkowicie usuwane dzięki zastosowaniu szczególnie skutecznych urządzeń filtrujących powietrze.

Dowiedz się więcej o produkcji krzemometalu w PCC BakkiSilicon hf. >>