Fuzje i przejęcia

Dzięki akwizycjom „szytym na miarę”, debiutom giełdowym i zbywaniu przedsiębiorstw, ciągle doskonalimy nasz portfel spółek.

PCC SE to inwestor ukierunkowany na wzrost, posiadający stabilny i perspektywiczny portfel spółek, który podlega ciągłemu doskonaleniu. Poprzez akwizycje „szyte na miarę” oraz inwestycje wkraczamy na nowe rynki i inicjujemy przyszły wzrost. Dobrze przemyślane debiuty giełdowe wzmacniają naszą bazę kapitałową, a dzięki konsekwentnemu zbywaniu spółek uwalniamy środki finansowe dla wzmocnienia podstawowych obszarów działalności.

Strategia PCC SE w zakresie M&A: mocne strony i szanse

  • Inwestycje w obszarach wymagających zbliżonych kompetencji na bazie mocno zdywersyfikowanego portfela spółek chemicznych i logistycznych

  • Dogłębna wiedza ekspercka budowana od 1993 roku w zakresie skutecznego rozwoju firm

  • Doskonała znajomość dynamicznie rozwijających się międzynarodowych rynków, szczególnie rynków produkcji i zbytu w Europie Wschodniej

  • Koncentracja na atrakcyjnych segmentach rynku i niszach rynkowych charakteryzujących się stosunkowo niską konkurencją

  • Wzmocnienie synergii pomiędzy poszczególnymi pionami a nowymi obszarami działalności; koncentracja na wydłużeniu łańcucha wartości

  • Sprzedaż istniejących i nowo powstałych produktów w coraz większej ilości branż, również w branżach zupełnie nowych