Informacje finansowe

Liczby. Wyniki. Fakty.

Przejrzystość to dla nas otwartość i klarowność.
Aby dostarczyć naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, udostępniamy do pobrania w archiwum internetowym raporty roczne Grupy PCC od 2003 roku oraz raporty kwartalne od 2001 roku. Poniższe dwie tabele zawierają streszczenie najważniejszych wskaźników finansowych Grupy PCC oraz wskaźników finansowych firmy PCC SE.

Wskaźniki finansowe Grupy PCC oraz PCC SE

Wskaźniki finansowe Grupy PCC
(według MSSF) 
3M/2021*3M/2020*2020*2019
Przychody ze sprzedaży (w mln €)209,0200,6716,8767,5
Zysk brutto na sprzedaży (w mln €)75,253,7216,5252,6
EBITDA (w mln €)35,912,183,899,0
EBIT (w mln €)19,2-4,411,343,3
EBT (w mln €)12,1-18,3-38,419,3
Skonsolidowany wynik finansowy (w mln €)7,9-17,7-39,97,0
Suma całkowitych dochodów (w mln €)-**-**-62,39,3
Zadłużenie netto / EBITDA8,011,010,29,1
Skonsolidowany kapitał własny (w mln €)79,2121,474,8147,6
Wskaźnik kapitałowy (%)6,49,06,111,0
Nakłady inwestycyjne (w mln €)18,717,066,6163,5
Zatrudnienie (na 31.03. lub 31.12.)3 2353 6123 1763 583

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

*Wyniki kwartalne nieaudytowane
**Suma całkowitych dochodów ogółem jest obliczana półrocznie.

Wskaźniki finansowe PCC SE
(według MSSF)
20202019
EBT (w mln €)-32,524,3
Zysk / strata netto (w mln €)-30,423,9
Wskaźnik kapitałowy (%)60,062,9
Suma bilansowa (w mln €)1051,71151,6
Wartość godziwa portfela spółek (w mln €)894,7895,7
– Wartość giełdowa wszystkich notowanych spółek (w mln €) *299,1256,0
Liczba spółek portfelowych7882
Zobowiązania finansowe netto (w mln €)406,4392,8
Nakłady inwestycyjne (w mln €)37,328,3
Liczba pracowników (na 31.12)7266

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

* Przypadająca na PCC SE wartość giełdowa spółek zależnych notowanych na giełdzie. Wycena wg. kursu zamknięcia giełdy w dniu bilansowym (31.12.), w przeliczeniu po kursie walutowym z dnia bilansowego.

Definicje:

EBITDA    EBIT    EBT    Equity ratio    Net debt

Do pobrania