Informacje finansowe

Liczby. Wyniki. Fakty.

Przejrzystość to dla nas otwartość i klarowność.
Aby dostarczyć naszym dotychczasowym i potencjalnym inwestorom jak najpełniejszą informację, udostępniamy do pobrania w archiwum internetowym raporty roczne Grupy PCC od 2003 roku oraz raporty kwartalne od 2001 roku. Poniższe dwie tabele zawierają streszczenie najważniejszych wskaźników finansowych Grupy PCC oraz wskaźników finansowych firmy PCC SE.

Bieżący raport kwartalny:

Wskaźniki finansowe Grupy PCC oraz PCC SE

Wskaźniki finansowe Grupy PCC
(według MSSF) 
9M/2021*9M/2020*2020*2019
Przychody ze sprzedaży (w mln €)702,0536,5716,8767,5
Zysk brutto na sprzedaży (w mln €)248,4157,5216,5252,6
EBITDA (w mln €)126,553,383,899,0
EBIT (w mln €)73,93,011,343,3
EBT (w mln €)49,7-30,3-38,419,3
Skonsolidowany wynik finansowy (w mln €)38,4-29,7-39,97,0
Suma całkowitych dochodów (w mln €)-**-**-62,39,3
Zadłużenie netto / EBITDA5,711,410,29,1
Skonsolidowany kapitał własny (w mln €)108,497,874,8147,6
Wskaźnik kapitałowy (%)8,27,86,111,0
Nakłady inwestycyjne (w mln €)72,049,466,6163,5
Zatrudnienie (na 30.09. lub 31.12.)3 2893 2923 1763 583

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

*Wyniki kwartalne nieaudytowane
**Suma całkowitych dochodów ogółem jest obliczana półrocznie.

Wskaźniki finansowe PCC SE
(według MSSF)
9M/2021*9M/2020*2020**2019**
EBT (w mln €)-7,39,6-32,524,3
Zysk / strata netto (w mln €)-7,69,3-30,423,9
Wskaźnik kapitałowy (%)56,061,860,062,9
Suma bilansowa (w mln €)1107,61175,31051,71151,6
Wartość godziwa portfela spółek (w mln €)991,7921,2894,7895,7
– Wartość giełdowa wszystkich notowanych spółek (w mln €) ***396,1281,5299,1256,0
Liczba spółek portfelowych74827882
Zobowiązania finansowe netto (w mln €)446,6396,9406,4392,8
Nakłady inwestycyjne (w mln €)14,86,237,328,3
Liczba pracowników (na 30.09. lub 31.12.)72737266

Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia.

* Wyniki kwartalne nieaudytowane
** Wskaźniki finansowe pochodzą ze zbadanych jednostkowych sprawozdań finanowych spółki PCC SE zgodnie z MSSF, które uzyskały opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.
*** Przypadająca na PCC SE wartość giełdowa spółek portfelowych notowanych na giełdzie. Odpowiednie wyceny wg. kursu zamknięcia giełdy w dniu bilansowym (31.12. lub 30.09.), w przeliczeniu po kursie walutowym z dnia bilansowego (31.12. lub 30.09.).

Definicje:

EBITDA    EBIT    EBT    Equity ratio    Net debt

Do pobrania