Kierownictwo Grupy Kapitałowej

Rada Administrująca i Dyrektorzy Zarządzający PCC

Waldemar Preussner
Przewodniczący Rady Administrującej PCC SE

W 1993 roku Waldemar Preussner (62 lat) zakłada firmę Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft mbH (dzisiejszą PCC Trade & Services GmbH), aby wykorzystać szanse pojawiające się w związku z otwarciem rynków w Europie Wschodniej. Firma ta jest jądrem dzisiejszej Grupy PCC. Spółka holdingowa PCC AG zostaje wydzielona w 1998 roku, a w 2007 roku przekształcona w spółkę akcyjną prawa europejskiego (Societas Europaea, w skrócie SE). Waldemar Preussner jest jedynym akcjonariuszem i Przewodniczącym Rady Administrującej PCC SE. Ponadto jest członkiem kilku rad nadzorczych spółek Grupy PCC.

Ulrike Warnecke
Dyrektor Zarządzająca PCC SE

Ulrike Warnecke (59 lat) pracuje na stanowiskach zarządzających w Grupie PCC od momentu założenia firmy. W funkcji Dyrektor Zarządzającej PCC SE odpowiada przede wszystkim za obszary: finansów, HR i public relations. Operacyjnie kieruje działalnością segmentów chemii specjalnej i dóbr konsumpcyjnych. Jest m.in. dyrektor zarządzającą naszej najważniejszej firmy handlowej, PCC Trade & Services GmbH, wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej PCC spółki Consumer Products S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki PCC BakkiSilicon hf.

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer
Wiceprzewodniczący Rady Administrującej i Dyrektor Zarządzający PCC SE

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer (61 lat) pełni funkcje zarządcze w Grupie PCC od 1995 roku. Od 2007 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Administrującej spółki holdingowej PCC SE. Jest również dyrektorem zarządzającym PCC SE i odpowiada przede wszystkim za obszary produkcji chemicznej, logistyki i sprzedaży. Zasiada w kilku radach nadzorczych spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC MCAA Sp. z o.o., PCC Synteza S.A. oraz PCC Intermodal S.A.

Reinhard Quint
Członek Rady Administrującej PCC SE

Reinhard Quint (78 lat) pełni funkcje doradcze i nadzorcze w Grupie PCC od 2002 roku. Od momentu przekształcenia Grupy Kapitałowej ze spółki akcyjnej prawa niemieckiego w spółkę europejską w 2007 roku jest on członkiem Rady Administrującej PCC SE. Ponadto jest zasiada w Radzie Rozwoju Korporacyjnego spółki portowej Duisburger Hafen AG. Wcześniej Reinhard Quint był przez wiele lat Członkiem Zarządu ThyssenKrupp Services GmbH (dziś ThyssenKrupp Materials International GmbH) z Essen.