Zarząd i Rada Nadzorcza PCC SE

Zarząd PCC SE

Dr. Peter Wenzel
Prezes Zarządu PCC SE

Dr. Peter Wenzel (58 lat) pracuje na stanowiskach kierowniczych w Grupie PCC od 2003 roku. Jest Prezesem Zarządu i odpowiada za rozwój firmy i opracowanie projektów, jak również za kwestie zrównoważonego rozwoju, które stają się dla Grupy PCC coraz ważniejszym tematem strategicznym. Pełni również kilka innych funkcji zarządczych i nadzorczych w spółkach Grupy PCC, na przykład jako Dyrektor Zarządzający spółek PCC Chemicals GmbH i PCC Integrated Chemistries GmbH oraz w radach nadzorczych naszych spółek w Islandii oraz Malezji, czyli PCC BakkiSilicon hf. (przewodniczący) oraz PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd.

Ulrike Warnecke
Członek Zarządu

Ulrike Warnecke (60 lat) pracuje na stanowiskach zarządzających w Grupie PCC od czasu powstania firmy. Jako Członek Zarządu PCC SE odpowiada przede wszystkim za obszary: finansów, HR i public relations. Operacyjnie kieruje działalnością segmentów chemii specjalistycznej i dóbr konsumpcyjnych. Jest ponadto Dyrektorem Zarządzającym naszej najważniejszej firmy handlowej, PCC Trade & Services GmbH, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PCC spółki Consumer Products S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółki PCC BakkiSilicon hf.

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer
Członek Zarządu

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer (63 lata) pełni funkcje zarządzające w Grupie PCC od 1995 roku. Jako Członek Zarządu PCC SE, dr Pelzer odpowiada przede wszystkim za obszary produkcji chemicznej, logistyki i sprzedaży. Zasiada również w kilku radach nadzorczych spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC MCAA Sp. z o.o., PCC Synteza S.A. oraz PCC Intermodal S.A.

Rada Nadzorcza PCC SE

Waldemar Preussner
Przewodniczący Rady Nadzorczej PCC SE

W 1993 roku Waldemar Preussner (64 lata) założył firmę Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft mbH (dzisiejszą PCC Trade & Services GmbH), aby wykorzystać szanse pojawiające się w związku z otwarciem rynków w Europie Wschodniej. Firma ta jest jądrem dzisiejszej Grupy PCC. Spółka holdingowa PCC AG zostaje wydzielona w 1998 roku, a w 2007 roku przekształcona w spółkę akcyjną prawa europejskiego (Societas Europaea, w skrócie SE). Waldemar Preussner jest jedynym akcjonariuszem i jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej PCC SE. Ponadto jest członkiem kilku rad nadzorczych spółek Grupy PCC.

Dr. Hans-Josef Ritzert
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PCC SE

Dr. Hans-Josef Ritzert (63 lata) od 2021 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCC SE, a poprzednio był związany z Grupą PCC jako doradca. Jest chemikiem, a wcześniej był m.in. dyrektorem zarządzającym firmy Evonik Nutrition & Care GmbH oraz kierownikiem chińskiego pionu Grupy Evonik. Obecnie sprawuje różne funkcje poza PCC SE, w tym jako członek rady nadzorczej firmy Röhm AG, oraz prowadzi działalność doradczą.

Reinhard Quint
Członek Rady Nadzorczej PCC SE

Reinhard Quint (80 lat) pełni funkcje doradcze i nadzorcze w Grupie PCC od 2002 roku. Jest Członkiem Rady Nadzorczej PCC SE. Ponadto Reinhard Quint zasiada w Radzie Rozwoju Korporacyjnego spółki portowej Duisburger Hafen AG. Wcześniej, przez wiele lat, był członkiem zarządu firmy ThyssenKrupp Services GmbH (dziś ThyssenKrupp Materials International GmbH) z Essen.