//Kierownictwo Grupy Kapitałowej
Kierownictwo Grupy Kapitałowej2019-06-11T09:50:02+02:00

Kierownictwo Grupy Kapitałowej

Rada Administrująca i Dyrektorzy Zarządzający PCC

Waldemar Preussner
Przewodniczący Rady Administrującej PCC SE

Waldemar Preussner

Waldemar Preussner (60 lat) jest założycielem Grupy PCC. Jako doświadczony menedżer w branży surowcowej postanowił na początku lat 90 założyć własną działalność. Jego celem jest wykorzystanie szans pojawiających się w związku z otwarciem rynków w Europie Wschodniej, które są mu znakomicie znane. W związku z tym założył w październiku 1993 roku trzon dzisiejszej Grupy PCC: firmę Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft mbH (dzisiaj PCC Trade & Services GmbH) z siedzibą w Duisburgu-Homberg, niedaleko obecnej siedziby Grupy Kapitałowej. W 1998 roku doszło do wydzielenia spółki holdingowej PCC AG, która w 2007 roku została przekształcona w spółkę akcyjną prawa europejskiego (Societas Europaea) PCC SE. Waldemar Preussner jest jedynym akcjonariuszem PCC SE i Przewodniczącym Rady Administrującej firmy. Poza tym jest członkiem kilku rad nadzorczych spółek Grupy PCC.

Ulrike Warnecke
Dyrektor Zarządzająca PCC SE

Ulrike Warnecke

Ulricke Warnecke (57 lat) pracuje na stanowiskach zarządzających w Grupie PCC od czasu założenia firmy w 1993 roku. W funkcji Dyrektor Zarządzającej spółki holdingowej PCC SE – podmiotu dominującego w Grupie PCC – odpowiada przede wszystkim za obszary: finansów, HR i public relations. Operacyjnie Ulrike Warnecke jest odpowiedzialna za największy segment Grupy Kapitałowej: chemię specjalistyczną, szczególnie zaś za tradycyjną działalność handlową i segment produktów konsumpcyjnych, które rozbudowujemy dzięki nowym instalacjom produkcyjnym w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Jest także Prezesem Zarządu najważniejszej spółki handlowej: PCC Trade & Services GmbH, z której wyrosła Grupa Kapitałowa, a poza tym pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PCC Consumer Products S.A.

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer
Wiceprzewodniczący Rady Administrującej i Dyrektor Zarządzający PCC SE

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer (59 lat) pełni funkcje zarządcze w Grupie PCC od 1995 roku, czyli krótko po powstaniu firmy. Od 2007 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Administrującej spółki holdingowej PCC SE, podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej. Ponadto dr Alfred Pelzer jest Dyrektorem Zarządzającym PCC SE i odpowiada tutaj głównie za działy operacyjne: produkcji chemicznej, logistyki i sprzedaży Grupy Kapitałowej. Jest także członkiem kilku rad nadzorczych spółek Grupy PCC: w pionie Chemii m.in. w PCC Rokita SA (Przewodniczący), w PCC Exol SA i PCC Synteza S.A. (Przewodniczący) oraz w pionie Logistyki m.in. w polskiej spółce PCC Intermodal S.A. (Przewodniczący).

Reinhard Quint
Członek Rady Administrującej PCC SE

Reinhard Quint

Reinhard Quint (76 lat) pełni funkcje doradcze w Grupie PCC od 2002 roku. Pierwotnie był członkiem Rady Nadzorczej holdingu PCC SA, a od czasu przekształcenia Grupy w Europejską Spółkę Akcyjną w 2007 roku jest członkiem Rady Administrującej PCC SE. Ponadto Reinhard Quint jest członkiem zespołu doradczego Corporate Development Council firmy Duisburger Hafen AG. Jako menedżer z międzynarodowym doświadczeniem Reinhard Quint był wcześniej długoletnim Członkiem Zarządu ThyssenKrupp Services GmbH (dziś ThyssenKrupp Materials International GmbH).