Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w Grupie PCC

Czas na zieloną chemię, energię i logistykę

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) są mocno zakorzenione w filozofii naszej firmy. Chronimy środowisko i klimat w poszczególnych pionach naszej Grupy, czyli w chemii, energetyce i logistyce – na przykład poprzez coraz bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i energii w zakładach produkcyjnych i produktach. Działając w sposób ekonomicznie, społecznie i ekologicznie zrównoważony, zabezpieczamy przyszłość naszej Grupy i wnosimy swój wkład w ochronę otoczenia, w którym funkcjonujemy, na kolejne lata.

Wizja Grupy PCC w zakresie zrównoważonego rozwoju

Firma PCC SE i spółki Grupy PCC są świadome swojej ekologicznej i społecznej odpowiedzialności. Naszym celem jest wniesienie istotnego wkładu w ochronę klimatu i zrównoważony rozwój. W dążeniu do tego celu chcemy do 2030 roku zmniejszyć o połowę emisje gazów cieplarnianych (zakresów 1 i 2) spowodowane naszą produkcją chemiczną w porównaniu z 2020 rokiem. W tej samej perspektywie czasowej chcemy ponadto całkowicie zrezygnować z węgla przy wytwarzaniu energii. Naszą ambicją jest netto-neutralność klimatyczna Grupy Kapitałowej do 2050 roku.

Oświadczenie misji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Grupa PCC to innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się grupa przedsiębiorstw, która prowadzi szeroką działalność inwestycyjną. W dążeniu do osiągnięcia założonych celów realizujemy wszystkie inwestycje, szczególnie zaś w produkcji, w oparciu o najnowocześniejsze, energo- i zasobooszczędne technologie o coraz mniejszym śladzie węglowym. Ponadto zajmujemy się badaniem i opracowaniem coraz większego asortymentu produktów, które spełniają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i których stosowanie pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Aktualny raport zrównoważonego rozwoju:

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PCC za 2021 rok jest częścią sprawozdania zarządu z działalności Grupy w raporcie rocznym, od strony 44 w angielskim oryginale raportu.

Trzy filary naszego zaangażowania

Ekonomiczny wymiar
zrównoważonego rozwoju

PCC SE jest inwestorem zorientowanym na perspektywę długoterminową. Wspieramy zrównoważony rozwój spółek portfelowych, przyczyniając się do stałego wzrostu wartości firm wchodzących w skład Grupy PCC.

Ekologiczny wymiar
zrównoważonego rozwoju

Wszystkie inwestycje prowadzone w Grupie PCC realizujemy w oparciu o nowoczesne, przyjazne dla środowiska i klimatu, zasobooszczędne i energooszczędne technologie.

Społeczny wymiar
zrównoważonego rozwoju

Jako międzynarodowa grupa firm działająca na wielu rynkach, angażujemy się społecznie zarówno w sąsiedztwie siedziby naszej Grupy w Duisburgu, jak również w tych miejscach na świecie, gdzie działają nasze spółki.

Zrównoważony rozwój Grupy PCC w liczbach

Produkcja krzemometalu

100%

zielonej energii, głównie z energii geotermalnej

Nasza nowa wytwórnia krzemometalu w Islandii chroni klimat dzięki czystej energii ze źródeł geotermalnych

Produkcja chloru

750

kg CO2 mniej na tonę ługu sodowego

Dzięki energooszczędnej technologii membranowej ograniczamy emisję gazów cieplarnianych przy produkcji chloru.

Intermodalna logistyka

402.000

tys. ton CO2 zaoszczędzonych w 2022 roku

Dzięki usługom kolejowo-drogowego transportu intermodalnego przyczyniamy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Ekologiczna energia wodna

6

PCC hydropower plants save CO2 emissions

In North Macedonia and Bosnia-Herzegovina, 6 PCC small hydropower plants are in operation.

Produkcja eteru dimetylowego

100%

zasilania z energii słonecznej i wiatrowej

Spółka joint venture w Rosji przeszła w całości na energię odnawialną.

Najnowszy film PCC:

„Nadszedł czas” – nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Nadszedł czas na GreenlineTM

GreenlineTM to linia produktów obejmująca zrównoważone składniki chemiczne wyprodukowane przez firmy Grupy PCC. Ponieważ dla nas zrównoważony rozwój to nie tylko prowadzenie produkcji przyjaznej dla środowiska i klimatu, ale również zrównoważone produkty i zastosowania.

GreenlineTM, linia zielonej chemii firmy PCC

Wprowadzenie na rynek: rok 2020
Liczba produktów: obecnie ponad 200, w tym:

Energooszczędne

Substancje chemiczne zwiększające skuteczność detergentów przy niskich temperaturach.

Zobacz >>

Przyjazne dla klimatu

Chlor, do którego produkcji wykorzystujemy wyłącznie odnawialne źródła energii.

Zobacz >>

O mniejszym śladzie węglowym:

Krzemometal, wyprodukowany w 100% z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z energii geotermalnej.

Zobacz >>

Chemia dla wyrobów bio

Substancje chemiczne pod etykietą „Eco Products”, służące do wytwarzania produktów bio i ekologicznych.

Zobacz >>

Z natury

Produkty oparte w 100% na naturalnych składnikach, takie jak środki czystości i środki do pielęgnacji ciała.

Zobacz >>

Przyjazne dla środowiska

Substancje chemiczne, które są w 100% biodegradowalne.

Zobacz >>