Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w Grupie PCC

Czas na zieloną chemię, energię i logistykę

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) są mocno zakorzenione w filozofii naszej firmy. Chronimy środowisko i klimat w poszczególnych pionach naszej Grupy, czyli w chemii, energetyce i logistyce – na przykład poprzez coraz bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i energii w zakładach produkcyjnych i produktach. Działając w sposób ekonomicznie, społecznie i ekologicznie zrównoważony, zabezpieczamy przyszłość naszej Grupy i wnosimy swój wkład w ochronę otoczenia, w którym funkcjonujemy, na kolejne lata.

Trzy filary naszego zaangażowania

Ekonomiczny wymiar
zrównoważonego rozwoju

PCC SE jest inwestorem zorientowanym na perspektywę długoterminową. Wspieramy zrównoważony rozwój spółek portfelowych, przyczyniając się do stałego wzrostu wartości firm wchodzących w skład Grupy PCC.

Ekologiczny wymiar
zrównoważonego rozwoju

Wszystkie inwestycje prowadzone w Grupie PCC realizujemy w oparciu o nowoczesne, przyjazne dla środowiska i klimatu, zasobooszczędne i energooszczędne technologie.

Społeczny wymiar
zrównoważonego rozwoju

Jako międzynarodowa grupa firm działająca na wielu rynkach, angażujemy się społecznie zarówno w sąsiedztwie siedziby naszej Grupy w Duisburgu, jak również w tych miejscach na świecie, gdzie działają nasze spółki.

Zrównoważony rozwój Grupy PCC w liczbach

Produkcja krzemometalu

100%

zielonej energii, głównie z energii geotermalnej

Nasza nowa wytwórnia krzemometalu w Islandii chroni klimat dzięki czystej energii ze źródeł geotermalnych

Produkcja chloru

750

kg CO2 mniej na tonę ługu sodowego

Dzięki energooszczędnej technologii membranowej ograniczamy emisję gazów cieplarnianych przy produkcji chloru.

Intermodalna logistyka kontenerowa

315.077

tys. ton CO2 zaoszczędzonych w 2020 roku

Dzięki usługom kolejowo-drogowego transportu intermodalnego przyczyniamy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Ekologiczna energia wodna

4

Elektrownie wodne są zarejestrowane w UNFCCC

Pierwsze cztery małe elektrownie naszej firmy zostały uznane przez ONZ jako projekty ochrony klimatu.

Produkcja eteru dimetylowego

100%

zasilania z energii słonecznej i wiatrowej

Spółka joint venture w Rosji przeszła w całości na energię odnawialną.

Najnowszy film PCC:

„Nadszedł czas” – nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Nadszedł czas na GreenlineTM

GreenlineTM to linia produktów obejmująca zrównoważone składniki chemiczne wyprodukowane przez firmy Grupy PCC. Ponieważ dla nas zrównoważony rozwój to nie tylko prowadzenie produkcji przyjaznej dla środowiska i klimatu, ale również zrównoważone produkty i zastosowania.

GreenlineTM, linia zielonej chemii firmy PCC

Wprowadzenie na rynek: rok 2020
Liczba produktów: obecnie ponad 200, w tym:

Energooszczędne

Substancje chemiczne zwiększające skuteczność detergentów przy niskich temperaturach.

Zobacz >>

Przyjazne dla klimatu

Chlor, do którego produkcji wykorzystujemy wyłącznie odnawialne źródła energii.

Zobacz >>

O mniejszym śladzie węglowym:

Krzemometal, wyprodukowany w 100% z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z energii geotermalnej.

Zobacz >>

Chemia dla wyrobów bio

Substancje chemiczne pod etykietą „Eco Products”, służące do wytwarzania produktów bio i ekologicznych.

Zobacz >>

Z natury

Produkty oparte w 100% na naturalnych składnikach, takie jak środki czystości i środki do pielęgnacji ciała.

Zobacz >>

Przyjazne dla środowiska

Substancje chemiczne, które są w 100% biodegradowalne.

Zobacz >>