Certyfikaty i inicjatywy spółek PCC, w szczególności dotyczące kwestii środowiskowych i społecznych

Certification/InitiativeLogoCompany
Certyfikat systemów zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet)
PCC Synteza S.A.
LabAnalityka Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
PCC MCAA Sp. z o.o.
Certyfikat systemów zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC CP Kosmet
PCC Synteza S.A.
LabAnalityka Sp. z o.o.
LabMatic Sp. z o.o.
PCC MCAA Sp. z o.o.
PCC Intermodal SA
PCC Autochem Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
DME Aerosol LLC
Certyfikat systemów zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001:2018PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC CP Kosmet
Certyfikat systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC CP Kosmet
PCC Synteza S.A.
PCC MCAA Sp. z o.o.
PCC PU Sp. z o.o.
Członek globalnej inicjatywy przemysłu chemicznego „Odpowiedzialność i Troska“ (Responsible Care®)PCC Rokita SA
PCC Exol SA
PCC Synteza S.A.
„Złoty poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2022 r.) dla raportowania CSR

PCC MCAA Sp. z o. o.
„Złoty poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2021 r.) dla raportowania CSR

PCC Exol SA
PCC MCAA Sp. z o. o.
„Srebrny poziom” platformy zrównoważonego rozwoju EcoVadis (2022 r.) dla raportowania CSRPCC Rokita SA
PCC MCAA Sp. z o. o.
Członek inicjatywy Carbon Initiative (RCI)PCC SE
Certyfikacja IFS HPC w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów / procesów dostawców i producentów chemii gospodarczej i wyrobów do pielęgnacji ciała

PCC CP Kosmet
Certyfikat Dobrej Praktyki Produkcyjnej przyznany przez EFfCIPCC Exol SA
Certyfikat Dobrych Praktyk Wytwarzania Kosmetyków zgodnie z wymaganiami ISO 22716PCC CP Kosmet
Certyfikacja produktów przez Ecocert zgodnie z USDA National Organic Program (USDA NOP)

PCC Organic Oils Ghana Ltd.
Certyfikacja produktów przez Ecocert zgodnie z rozporządzeniem WE nr. 834/2007 o produkcji ekologicznej w Europie

PCC Organic Oils Ghana Ltd.
Program certyfikacji Rainforest Alliance dla społecznie, ekonomicznie i środowiskowo zrównoważonych produktów

PCC Organic Oils Ghana Ltd.
Udział w inicjatywie ONZ Global CompactPCC Exol SA
Sedex Members’ Ethical Trade Audit – Certyfikacja zrównoważonego i etycznego zachowania w relacjach biznesowych

PCC Exol SA
Certyfikacja produktów przez Ecocert zgodnie z normą kosmetyczną COSMOS: Ecocert CosmosPCC Exol SA
Certyfikowany członek inicjatywy Roundtable on Sustainable Palm OilPCC Exol SA
PCC CP Kosmet
PCC Organic Oils Ghana Ltd.
Udział w projekcie „Carbon Disclosure Project against Climate Change” (Ujawnianie informacji o emisji dwutlenku węgla w kontekście zmian klimatycznych)PCC Exol SA
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Chemicznego CEFIC na rzecz bezpiecznego stosowania surfaktantówPCC Exol SA
PCC Autochem Sp. z o.o.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Chemicznego CEFIC na rzecz bezpiecznego stosowania surfaktantówPCC Exol SA
Authorised Economic OperatorPCC Intermodal SA
Karta Różnorodności zakazująca dyskryminacji oraz promująca i wspierająca różnorodność w firmiePCC Rokita SA
PCC Exol SA
Członek inicjatywy „Zrównoważone mycie i czyszczenie“ stowarzyszenia branżowego A.I.S.E.PCC CP Kosmet
Przyjęcie do klastra „Zielona chemia” (Polska) na rzecz wspierania zrównoważonych innowacjiPCC Rokita SA
Certyfikacja zgodnie z normą ISO 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

LabAnalityka Sp. z o.o.
Certyfikacja zgodnie z SQAS (Safety and Quality Assessment System) w zakresie usług mycia i przewozu cystern

PCC Intermodal SA
PCC Autochem Sp. z o.o.