//Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska2019-03-28T14:29:46+02:00

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Wszystkie nasze inwestycje realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii, które pozwalają na redukcję zużycia energii i zwiększenie efektywności ekonomicznej. Obok bezpieczeństwa pracowników, najwyższy priorytet ma dla nas zachowanie środowiska naturalnego. Zasadę tę zapisaliśmy w Kodeksie Etycznym obowiązującym w całej Grupie PCC. Częścią zrównoważonego rozwoju w naszym rozumieniu są ponadto długofalowe i partnerskie relacje ze wszystkimi interesariuszami – w tym również ze sferą społeczną i mieszkańcami miejscowości, w których działamy.

Całościowe rozumienie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest mocno zakotwiczony w filozofii naszej firmy – zarówno w sensie ekonomicznym, jak i ekologicznym i społecznym. Rozumiemy aspekty te jako całość składającą się z wzajemnie pozytywnie wpływających na siebie komponentów wzrostu ukierunkowanego na wartość.

PCC SE i wszystkie przedsiębiorstwa Grupy PCC zobowiązują się w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do postępowania w sposób zgodny z zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju. Podstawą wszelkich działań są wytyczne globalnego programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®). Jest on wyrazem starań przemysłu chemicznego do ciągłego podnoszenia standardów w zakresie ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, niezależnie od przepisów prawnych.

Celem PCC jest kultura organizacyjna, w której ciągłe udoskonalanie, stabilna rentowność oraz wyjątkowe osiągnięcia będą zgodne ze standardami etycznymi Grupy. PCC bierze na siebie odpowiedzialność etyczną za prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, rentowny, ekologiczny i uczciwy.

Odpowiedzialność społeczna Grupy jest integralną częścią filozofii firmy. Wszyscy pracownicy Grupy PCC będą przeszkoleni w dochowaniu odpowiedzialności w tym zakresie zgodnym z wykonywaną funkcją, uprawnieniami i kwalifikacjami.

PCC SE ciągle analizuje wszystkie dziedziny i działania, które mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu środowiska lub nieefektywnego wykorzystania z zasobów naturalnych. Monitorowane obszary to:

  • zużycie surowców koniecznych do produkcji poszczególnych produktów
  • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
  • zużycie energii i wody
  • zanieczyszczenie ścieków produkcyjnych
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
  • odpady podlegające utylizacji
  • emisje hałasu
  • tereny skażone i zanieczyszczenie gleby
  • wypadki i inne konkretne zdarzenia
  • potencjalne aspekty środowiskowe planowanych działalności

PCC uważnie uwzględnia wskazówki lub skargi wszystkich zainteresowanych grup społecznych, szczególnie zaś mieszkańców.

Certyfikaty, inicjatywy, nagrody i rankingi

Text Logo Company
The Environmental Management Systems of PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC CP Kosmet Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o. and PCC MCAA Sp. z o.o. are registered to ISO 14001:2015. PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., PCC MCAA Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o.
The Quality Management Systems of PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC CP Kosmet Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o. and PCC MCAA Sp. z o.o. are registered to ISO 9001:2015. PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., PCC MCAA Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o.
The Energy Management Systems of PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC CP Kosmet Sp. z o.o., are registered to ISO 50001:2011. PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
The Occupational Health and Safety Management of PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC CP Kosmet Sp. z o.o., are registered to ISO 18001:2007. PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Member of the Global Responsible Care® initiative PCC Rokita SA, PCC Exol SA, PCC Synteza S.A., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
In 2018, PCC Synteza S.A. and PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.received a gold medal for its CSR reporting from the international collaborative sustainability platform, EcoVadis. PCC Synteza S.A., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
In 2018, PCC MCAA Sp. z o.o. received a silver medal for its CSR reporting from the international collaborative sustainability platform, EcoVadis. PCC MCAA Sp. z o.o.
In 2017, PCC Exol SA received a gold medal for their CSR reporting from the international collaborative sustainability platform, EcoVadis PCC Exol SA
In 2017, PCC Rokita SA received a silver medal for its CSR reporting from the international collaborative sustainability platform, EcoVadis. PCC Rokita SA
PCC Rokita SA is a member of the RESPECT sustainability index of the Warsaw Stock Exchange. PCC Rokita SA
PCC Exol SA was the first company in Poland to implement Good Manufacturing Practice in compliance with EFfCI guidelines. PCC Exol SA
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. is certified compliant with the EU’s GMP Cosmetics standard as set out in ISO 22716. PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
The processing activities of PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. are certified by BRC. PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
PCC Exol SA is a member of the UN Global Compact, promoting sustainable development. PCC Exol SA
PCC Exol SA received from Ecocert two product certifications confirming compliance with the COSMOS cosmetics standard. PCC Exol SA
PCC Exol SA received from Ecocert two product certifications confirming compliance with the COSMOS cosmetics standard. PCC Exol SA
PCC Exol SA is a certified member of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). PCC Exol SA
PCC Exol SA is a member of CEFIC, contributing to the safe use of surfactants. PCC Exol SA
PCC Exol SA is a member of CESIO, contributing to the safe use of surfactants. PCC Exol SA
PCC Exol SA and PCC Rokita SA actively combat discrimination in the workplace and promote diversity within the company. PCC Rokita SA, PCC Exol SA
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. is a member of the European “Cleanright” initiative of the A.I.S.E. PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
PCC Rokita SA is a member of the “Green Chemicals” cluster promoting sustainable innovations in the industry. PCC Rokita SA