Spółka PCC Autochem Sp. z o.o. to przewoźnik drogowy wyspecjalizowany w międzynarodowym transporcie chemikaliów płynnych. W ostatnich latach flota przewoźnika została rozbudowywana i na dzień dzisiejszy firma dysponuje 110 własnymi autocysternami.

Nowe ciągniki:
  • 2012: 9 ciągników Scania
  • 2013: 10 ciągników Scania
  • 2014: 5 ciągników (Scania)
  • 2015: 6 ciągników z nowoczesną klimatyzacją postojową (Volvo)
Nowe naczepy:
  • 2012: 3 cysterny do przewozu produktów ADR (Magyar,Van Hool, Shräder), 2 silosy do przewozu produktów stałych (Feldbinder)
  • 2013: 9 cystern do przewozu produktów ADR (VanHool), 1 kipper do przewozu produktów ADR (Magyar), 2 podwozia kontenerowe
  • 2014: 1 samochód ciężarowy z plandeką (Scania), 2 kippry do przewozu produktów ADR (Magyar), 5 wynajętych tankkontenerów
  • 2015: 10 cysterny do przewozu produktów ADR (Magyar,Van Hool), 1 samochód dostawczy – chłodnia (Iveco), 4 podwozia kontenerowe (VanHool), 2 wynajęte podwozia kontenerowe (VanHool), 16 wynajętych tankkontenerów, 5 tankkontenerów (VanHool), 1 podwozie kipper (Van Hool)
System kontroli floty:W 2012 r PCC Autochem zainwestował w system telematyczny.
System działa w pełni od początku 2013 roku, zapewniając ciągłe dane pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym. Po procesie wdrożenia, firma rozpoczęła intensywną rozbudowę systemu wraz z programistami, poprzez dodanie nowych, przydatnych funkcji. Współpraca ta, budowana na doświadczeniu PCC Autochem, zmieniła system kontroli floty w wielopłaszczyznowe narzędzie.
Obok informacji o lokalizacji oferuje znaczne oszczędności czasu, poprzez lepsze wykorzystanie aktywności kierowców i aktualny podgląd sytuacji na drodze, kontrolę paliwa i gromadzenie danych. Zaowocowało to wzrostem poziomu jakości usług prowadzących do zwiększenia zadowolenia klienta z jednej strony, oraz redukcją kosztów z drugiej.
Oprogramowanie transportowo-spedycyjne:PCC Autochem rozpoczęło wdrażanie nowego oprogramowania transportowo-spedycyjnego w celu poprawy działań administracyjnych, planowania transportów i tras oraz zarządzania relacjami z klientami. Faza testów wykazała, że oprogramowanie nie zostało dostosowane do specyfiki firmy. W chwili obecnej projekt jest zawieszony, a prace nad specyfikacją są w toku, by zapewnić, że ostateczna wersja oprogramowania będzie spełniać wszystkie nasze oczekiwania i potrzeby.
System obiegu dokumentacji (workflow):Również w 2012 roku w PCC Autochem zakończono prace nad rozwojem systemu zarządzania dokumentami i ich przepływem. Od tego czasu wszystkie dokumenty papierowe są skanowane, co pozwala na ich pobieranie w dowolnej lokalizacji, co w szerszej perspektywie pozwala podnosić poziom jakości usług. W 2015 roku rozbudowano systemu workflow poprzez dodanie nowych obszarów, aby zapewnić nowoczesny, bardziej zautomatyzowany i bezpieczny przepływ dokumentacji.