Duisburg, 17 maja 2023 roku. Początek 2023 roku był dla Grupy PCC udany. Najważniejsze informacje z raportu kwartalnego 1/2023:

 • Udany początek roku dla Grupy PCC, jednak zgodnie z oczekiwaniami poniżej rekordowych
  wyników roku ubiegłego
 • 312,6 miliona € skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku –
  9,5% mniej niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego
 • Grupa PCC osiągnęła w pierwszym kwartale 53,8 miliona € zysku EBITDA, 34,6 miliona € zysku EBIT
  i 18,1 miliona € zysku przed opodatkowaniem
 • Budowa wytwórni alkoksylatów w Malezji postępuje zgodnie z planem
 • Pozwolenie na użytkowanie nowej elektrowni w Macedonii Północnej
 • Wykup obligacji o jednorazowej spłacie

Spółka holdingowa PCC SE z Duisburga rozpoczęła pozytywnie rok obrotowy 2023, jednak zgodnie z oczekiwaniami pozostała poniżej rekordowych wyników roku ubiegłego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym kwartale 312,6 miliona euro, czyli 9,5% mniej niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. „Pierwszy kwartał 2023 roku charakteryzował się spadkiem wolumenów i cen sprzedaży kilku produktów na tle zmniejszającego się popytu i wzrostu konkurencji ze strony różnych krajów pozaeuropejskich“, wyjaśnia Ulrike Warnecke, członek zarządu PCC SE. „Na szczęście trend spadkowy można było odnotować w pierwszym kwartale 2023 roku także w przypadku cen zakupu większości surowców, w rezultacie czego marża brutto na sprzedaży osiągnęła 35,8%, czyli poziom lepszy niż założono”, dodaje.

Wymienione skonsolidowane wskaźniki finansowe są nieaudytowane. Szczegółowe informacje o dynamice działalności w pierwszym kwartale znajdują się w raporcie kwartalnym Grupy PCC nr. 1/2023, który jest dostępny do pobrania w formacie PDF tutaj.

Pliki do pobrania na temat artykułu

Raport kwartalny Grupy PCC 1/2023
Plik do pobrania, 663 KB

O PCC SE

Firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy, jest spółką holdingową Grupy PCC, która zatrudnia około 3,4 tys. pracowników na całym świecie. Podstawowe kompetencje spółek portfelowych Grupy koncentrują się w obszarze produkcji surowców chemicznych i chemikaliów specjalistycznych, krzemu i pochodnych krzemu oraz w logistyce kontenerowej. Jako długoterminowy inwestor, PCC SE skupia swoją działalność na trwałych inwestycjach przyczyniających się do ciągłego wzrostu wartości spółek portfelowych i tworzenia nowych, wartościowych aktywów. Najwięksi producenci chemikaliów w Grupie PCC to PCC Rokita SA – znaczący producent chloru i wiodący w Europie środkowo-wschodniej producent polioli, oraz PCC Exol SA, jeden z najnowocześniejszych producentów surfaktantów w Europie. Spółka PCC BakkiSilicon hf. eksploatuje w Islandii jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla klimatu wytwórni krzemometalu na świecie. Firma PCC została założona w 1993 roku przez Waldemara Preussnera, jedynego akcjonariusza PCC SE, który obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. W roku obrotowym 2022 Grupa PCC osiągnęła skonsolidowany zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) na poziomie 292,0 miliona euro, przy ok. 1,3 miliarda euro skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne wyniosły w 2022 roku ok. 116,3 miliona €.