Duisburg, 21 marca 2023 roku Grupa PCC osiągnęła w czwartym kwartale kolejny znaczny wzrost przychodów i zysku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Najważniejsze informacje z raportu kwartalnego 4/2022:

  • – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły próg jednego miliarda €, i wzrosły o 35% rok do roku, osiągając 1322,4 miliona €
  • – Zysk EBITDA osiągnął w czwartym kwartale 93,6 miliona €, a w całym roku 290,3 miliona €, co oznacza wzrost o 47 % w porównaniu z poprzednim rokiem
  • – Zysk operacyjny (EBIT) 2022 roku zwiększył się o 74%, osiągając 217,5 miliona €

W czwartym kwartale 2022 roku spółka holdingowa PCC SE z siedzibą w Duisburgu osiągnęła spory dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku w porównaniu z poprzednim rokiem, wyraźnie przekraczając założone przychody i wyniki finansowe. „W ujęciu łącznym rok 2022 był najlepszym rokiem obrotowym w historii naszej firmy”, komentuje Ulrike Warnecke, członek zarządu PCC SE. „Głównym powodem niezwykle pozytywnej dynamiki były wysokie średnie ceny sprzedaży, zwłaszcza produktów ubocznych powstających przy produkcji chloru, czyli ługu sodowego, kwasu solnego i pozostałych pochodnych chloru, a także surfaktantów“ dodaje. „Ponadto, w niektórych obszarach wolumen sprzedaży znacznie przekroczył założenia na 2022 rok. Co prawda w ciągu czwartego kwartału ceny sprzedaży nie osiągnęły już historycznie wysokich poziomów, ale w większości przypadków pozostawały na wysokim poziomie.”

Wymienione skonsolidowane wskaźniki finansowe są nieaudytowane. Szczegółowe informacje o dynamice działalności w czwartym kwartale, jak również o wynikach finansowych za cały rok, znajdują się w raporcie kwartalnym Grupy PCC nr. 4/2022, który jest dostępny do pobrania w formacie PDF tutaj. here.

O PCC SE

Firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy, jest spółką holdingową Grupy PCC, która zatrudnia ponad 3,3 tys. pracowników na całym świecie. Podstawowe kompetencje spółek portfelowych Grupy koncentrują się w obszarze produkcji surowców chemicznych i chemikaliów specjalistycznych, krzemu i pochodnych krzemu oraz w logistyce kontenerowej. Jako długoterminowy inwestor, PCC SE skupia swoją działalność na trwałych inwestycjach przyczyniających się do ciągłego wzrostu wartości spółek portfelowych i tworzenia nowych, wartościowych aktywów. Najwięksi producenci chemikaliów w Grupie PCC to PCC Rokita SA – znaczący producent chloru i wiodący w Europie środkowo-wschodniej producent polioli, oraz PCC Exol SA, jeden z najnowocześniejszych producentów surfaktantów w Europie. Spółka BakkiSilicon hf. eksploatuje w Islandii jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla klimatu wytwórni krzemometalu na świecie. W 2023 roku firma PCC obchodzi 30-lecie istnienia: Została założona w 1993 roku przez Waldemara Preussnera, jedynego akcjonariusza PCC SE, który obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. Firma PCC już od 25 lat jest emitentem obligacji. W roku obrotowym 2022 Grupa PCC osiągnęła skonsolidowany zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) na poziomie 290,3 miliona €*, przy ok. 1 322,4 miliona €* skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne wyniosły w 2022 roku ok. 116,3 mln €*.

* Wstępne dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, dane mogą ulec zmianie. Ostateczne, zaudytowane wyniki finansowe zostaną opublikowane w ciągu drugiego kwartału 2023 roku na naszej stronie internetowej www.pcc-danefinansowe.eu, po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania rocznego.