Duisburg, 23 sierpnia 2022 roku. Spółka holdingowa PCC SE z Duisburga wmocniła w drugim kwartale 2022 roku pomyślną dynamikę rozwoju i osiągnęła wzrost zysku i przychodów znacznie powyżej własnych założeń. Najważniejsze informacje z raportu kwartalnego 2/2022:

  • Grupa PCC zwiększyła przychody kwartalne o 34,8% rok do roku, do 322,8 miliona €, a w całym pierwszym półroczu o 49,0%, do 668,1 miliona €.
  • Półroczny wynik EBITDA zwiększył się wobec 2021 roku o ok. dwie trzecie, do 143,0 miliona €.
  • Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w pierwszej połowie 2022 roku do 107,1 miliona €, czyli ponad dwukrotnie w ujęciu rocznym.
  • Grupa PCC potroiła w pierwszym półroczu zysk przed opodatkowaniem (EBT), który osiągnął 100,9 miliona €.

„Istotną przyczyną takiej dynamiki były utrzymujące się wysokie średnie ceny sprzedaży, które znacznie przekroczyły nasze założenia, zwłaszcza w przypadku sody kaustycznej jako produktu ubocznego chloru, innych pochodnych chloru, a także surfaktantów”, mówi Ulrike Warnecke, członek zarządu PCC. „Również po stronie zysku odnotowaliśmy znaczne przekroczenie i tak bardzo dobrych wyników ubiegłorocznych, jak i ambitnych założeń na pierwszy kwartał 2022 roku”, dodaje.

Wymienione skonsolidowane wskaźniki finansowe są nieaudytowane. Szczegółowe informacje o dynamice działalności w drugim kwartale, jak również o półrocznych wynikach finansowych, znajdują się w raporcie kwartalnym Grupy PCC 2/2022, który jest dostępny do pobrania w formacie PDF tutaj .