PCC na świecie

17 krajów – około 3,2 tys. pracowników