PCC na świecie

17 krajów – około 3,3 tys. pracowników