PCC na świecie

18 krajów – około 3,0 tys. pracowników