PCC na świecie

17 krajów – około 3,4 tys. pracowników