Duisburg, 7 marca 2022 roku. W dniu 17 marca opublikujemy report kwartalny Grupy PCC za czwarty kwartał 2021 roku oraz wstępne wyniki finansowe za cały rok obrotowy, który był jednym z najlepszych w 28-letniej historii firmy. Przy okazji publikacji wyników mieliśmy również podać pierwszą prognozę na rok 2022, który według oczekiwań miał być równie udany. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że obciążeniem dla przytoczonych wyżej dobrych wiadomości jest obecnie straszliwa wojna tocząca się w Ukrainie. Grupa PCC jest również dotknięta konfliktem, gdyż nasze spółki produkcyjne w Polsce sprowadzają niektóre z swoich surowców z Rosji. Na długo przed obecną eskalacją kryzysu między Rosją a Ukrainą, podjęliśmy zakończone sukcesem starania o zwiększenie dostaw z innych źródeł, a także zbadaliśmy alternatywne trasy dostaw surowców z innych krajów za wschodnią granicą. W związku z powyższym uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani na drugi kwartał 2022 roku. Pierwszy kwartał zakończy się prawdopodobnie również bardzo dobrymi wynikami. Natomiast obecnie nie da się ocenić, jakie konkretne skutki dla nas wszystkich może mieć dalsze zaostrzenie działań wojennych w Ukrainie.

Z bólem i współczuciem patrzymy na los ludności cywilnej na miejscu. Jesteśmy w kontakcie z pracownikami wchodzącej w skład Grupy PCC firmy handlowej TzOW PetroCarboChem we Lwowie na zachodzie Ukrainy. Zaoferowaliśmy pomoc i wsparcie. Poza tym, jeszcze w tym tygodniu planujemy dostawę na Ukrainę dwóch cystern z podchlorynem sodu (ługiem do wybielania), czyli środkiem służącym do uzdatniania wody. Dostarczone przez nas 40 tys. litrów pozwoli na uzdatnienie 8 miliardów litrów wody pitnej, co mamy nadzieję, wniesie chociażby niewielki wkład w łagodzenie cierpień ludności cywilnej. O kolejnych działaniach PCC i innych możliwych dla firmy skutkach wojny, będziemy informować w webcaście lub w kolejnych biuletynach, w zależności od potrzeb.