W 2015 roku PCC Rokita SA zrobiła pierwszy krok w kierunku wejścia na dynamicznie rozwijające się rynki Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii. W tym celu założyła spółkę joint venture z tajlandzkim producentem polioli i poliuretanów, firmą IRPC Polyol Company Ltd z siedzibą w Bangkoku. Następnie, do 2018 roku, PCC Rokita SA nabyła łącznie 50 % udziałów w firmie IRPC Polyol. Częściowe przejęcie firmy stanowiło kolejny krok ekspansji jednego z podstawowych obszarów działalności Grupy PCC w Azji.

Inwestor:PCC Rokita SA
Miejsce:Brzeg Dolny (Polska)/Bangkok (Tajlandia)
Stan projektu:Na początku 2014 roku PCC Rokita SA rozpoczęła negocjacje w Tajlandii mające na celu założenie spółki joint-venture z tajlandzkim producentem polioli IRPC Polyol Company Ltd. (IRPC Polyol). Negocjacje te zakończyły się w styczniu 2015 roku sukcesem. Strony podpisały umowę dotyczącą utworzenia spółki IRPC-PCC Company Ltd. z siedzibą w Bangkoku, która jest spółką joint-venture przy równych udziałach. Intencją jest sprzedaż polioli i systemów poliuretanowych (PU) na dynamicznie rozwijających się rynkach Azji. Następnie PCC Rokita SA nabyła łącznie 50 proc. udziałów w firmie IRPC Polyol. Na początku 2017 roku PCC Rokita SA nabyła pierwsze 25 proc. udziałów w IRPC Polyol od spółki macierzystej tej spółki, grupy petrochemicznej IRPC Public Company Ltd. W 2018 roku udział ten zwiększono do 50 proc.