Firma PCC wytwarza w Europie materiał wyjściowy do produkcji nanocząstek krzemu, w oparciu o energię pochodzącą w 100 procentach ze źródeł odnawialnych.

Duisburg, 22 grudnia 2021 roku. Duisburska spółka holdingowa PCC SE opracowuje wspólnie z instytutem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE kompozytowy materiał krzemowo-węglowy, który ma zwiększyć wydajność baterii litowo-jonowych. Krzem charakteryzuje się dziesięciokrotnie większą gęstością energii niż grafit – materiał powszechnie używany jako materiał aktywny anody – a tym samym znacznie zwiększa pojemność baterii litowo-jonowych. Pozwala to na przykład na znaczne zwiększenie zasięgu i krótszy czas ładowania samochodów elektrycznych. Partnerzy planują wprowadzić na rynek nowy, zaawansowany technologicznie materiał jako rozwiązanie typu drop-in do produkcji ogniw akumulatorowych.

Firma PCC SE oraz instytut Fraunhofer ISE podpisały wczoraj umowy o długoterminowej współpracy badawczo-rozwojowej nad kompozytowym materiałem krzemowo-węglowym do zastosowania jako aktywny materiał anodowy w bateriach litowo-jonowych. W ramach współpracy partnerzy wykorzystują jako materiał wyjściowy krzem, który spółka zależna Grupy PCC, firma PCC BakkiSilicon hf., produkuje w Islandii w sposób zrównoważony i przyjazny dla klimatu, wykorzystując w 100 procentach ekologiczny prąd z energii geotermalnej. PCC przetwarza krzemometal na proszek o wielkości cząstek rzędu nanometrów, który zostanie wbudowany w opracowaną przez Fraunhofer ISE technologię kompozytu krzemowo-węglowego.

„Produkcja krzemometalu przez naszą firmę w Islandii została od początku zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla klimatu, bo opiera się wyłącznie o energię elektryczną z odnawialnych źródeł,“ wyjaśnia dr Peter Wenzel, prezes zarządu firmy PCC SE. „Nowy obszar zastosowania produkowanego przez nas krzemometalu w celu zwiększenia wydajności baterii litowo-jonowych, szczególnie dla samochodów elektrycznych, jest zatem idealnym rozwiązaniem. Zyskujemy dzięki temu możliwość, żeby wspólnie z naszym silnym partnerem, instytutem Fraunhofer ISE, jeszcze bardziej zwiększyć wkład w ochronę klimatu. Chodzi o kolejny krok w ramach naszej strategii dalszej rozbudowy oferty o kluczowe rozwiązania zawierające zrównoważone produkty, które pomogą sprostać wyzwaniom, przed jakimi nasze społeczeństwo stanie w nadchodzących dekadach.“


Materiałem wyjściowym dla nanocząsteczek krzemu jest krzem, który firma PCC produkuje we własnej fabryce w Islandii, korzystając w 100% z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Prace nad opracowaniem nowego, zaawansowanego technologicznie materiału były od początku prowadzone zgodnie z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego. Materiał aktywny został zaprojektowany w taki sposób, że może być sukcesywnie stosowany w istniejących liniach produkcyjnych ogniw akumulatorowych, w miejsce powszechnie stosowanego, jako materiał anodowy, grafitu. Wyższa gęstość energii materiału krzemowo-węglowego zapewnia również niższe jednostkowe koszty produkcji. Partnerzy współpracujący w projekcie – PCC SE i Fraunhofer ISE – dążą do osiągnięcia w krótkim czasie dojrzałości rynkowej rozwiązania.

Kolejną kluczową zaletą nanocząsteczek krzemu produkowanych przez PCC – oprócz wyjątkowo korzystnego bilansu ekologicznego wytwarzania – jest zaopatrzenie w surowce wyłącznie z Europy. Fabryka krzemometalu PCC BakkiSilicon hf. znajduje się w Islandii, podczas gdy w przypadku grafitu to Chiny posiadają około 71 procent światowych zasobów. Zamknięty łańcuch dostaw wewnątrz Europy planowany jest również dla dalszego cyklu przetwarzania, poprzez nanocząsteczki po końcowy materiał krzemowo-węglowy, dzięki czemu przyszli klienci zyskują bezpieczne i zrównoważone zaopatrzenie blisko szybko rozwijającego się europejskiego przemysłu akumulatorowego.

O PCC SE
Firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy, jest spółką holdingową Grupy PCC, która zatrudnia ponad 3,2 tys. pracowników na całym świecie. Spółki portfelowe PCC SE posiadają kluczowe kompetencje zakresie produkcji surowców chemicznych i chemikaliów specjalistycznych. Dodatkowym mocnym filarem w portfelu spółek jest logistyka kontenerowa. Jako długoterminowy inwestor, PCC SE skupia swoją działalność na trwałych inwestycjach przyczyniających się do ciągłego wzrostu wartości spółek portfelowych i tworzenia nowych, wartościowych aktywów. Najwięksi producenci chemikaliów w Grupie PCC to PCC Rokita SA – znaczący producent chloru i wiodący w Europie środkowo-wschodniej producent polioli, oraz PCC Exol SA, jeden z najnowocześniejszych producentów surfaktantów w Europie. PCC została założona w 1993 roku przez Waldemara Preussnera, jedynego akcjonariusza PCC SE, który obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. W roku obrotowym 2020 Grupa PCC odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 717 mln €. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 67 mln €.

O instytucie Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE z siedzibą we Fryburgu Bryzgowijskim, zatrudniający 1300 pracowników, jest największym instytutem badawczym w dziedzinie energii solarnej w Europie. Fraunhofer ISE angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego, opłacalnego, bezpiecznego i społecznie sprawiedliwego systemu zaopatrzenia w energię w oparciu o odnawialne źródła energii. W ramach badań nad efektywnością energetyczną, wytwarzaniem energii, dystrybucją i magazynowaniem energii, instytut stwarza techniczne warunki do efektywnego i proekologicznego zaopatrzenia w energię zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i na rynkach wschodzących i rozwijających się. W tym celu instytut opracowuje materiały, komponenty, systemy i procesy w pięciu obszarach działalności: fotowoltaika; energooszczędne budynki; technologie wodorowe i magazynowanie energii elektrycznej; ciepłownie i procesy przemysłowe oparte o energię słoneczną; oraz energoelektronika, sieci elektroenergetyczne i systemy inteligentne. Szczególną cechą Fraunhofer ISE jest znakomita infrastruktura techniczna instytutu, która dziś dzieli się na osiem centrów laboratoryjnych oraz cztery okołoprodukcyjne ośrodki ewaluacji technologii. Ponadto instytut posiada kilka akredytowanych ośrodków badań. Instytut jest członkiem Fraunhofer-Gesellschaft, największej w Europie organizacji zajmującej się badaniami aplikacyjnymi. www.ise.fraunhofer.de.