Przekształcanie emisji CO2 w zielony metanol w celu dekarbonizacji przemysłu.

Duisburg/Reykjavík, 23 marca 2022 roku. Holding inwestycyjny PCC SE z siedzibą w Duisburgu oraz Landsvirkjun, krajowy dostawca energii Islandii, uzgodniły współpracę w zakresie ochrony klimatu. W protokole ustaleń (MoU) firmy zobowiązały się do wspólnego zbadania możliwości wychwytywania i wykorzystywania dwutlenku węgla wyemitowanego przez wytwórnię krzemometalu Grupy PCC w północno-wschodniej Islandii. Celem jest użycie emisji do produkcji ekologicznego metanolu, który może zastąpić paliwa kopalne w żegludze i przemyśle, przyczyniając się do dekarbonizacji tych gałęzi gospodarki.

Zielony metanol będzie czynnikiem odgrywającym ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Metanol to nie tylko płynna substancja chemiczna, którą można znaleźć w tysiącach produktów codziennego użytku. Zielony metanol stanowi ponadto obiecujące alternatywne źródło energii, które w szczególności może odegrać kluczową rolę w dekarbonizacji żeglugi. W Islandii istnieją doskonałe warunki do produkcji zielonego metanolu. Wynika to z faktu, że wymaga ona z jednej strony odnawialnego źródła węgla, jakim jest tamtejsza wytwórnia krzemometalu PCC, a z drugiej strony odnawialnej energii elektrycznej, którą Landsvirkjun wytwarza – głównie w elektrowniach geotermalnych. Niezbędnymi materiałami wyjściowymi dla procesu syntezy metanolu są czysty dwutlenek węgla oraz wodór z elektrolizy wody, podczas gdy jedyne produkty uboczne to tlen i woda. Przekształcenie dwutlenku węgla z materiału odpadowego w cenny surowiec dla przemysłu pomoże przeciwdziałać zmianom klimatu i będzie wspierać przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Energia elektryczna do zasilania wytwórni krzemometalu spółki PCC BakkiSilicon hf. w Islandii pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych. © PCC SE

Krzemometal jest wykorzystywany w innowacjach związanych z transformacją energetyczną

Celem PCC SE jest neutralność klimatyczna wytwórni krzemometalu spółki zależnej PCC BakkiSilicon hf. w pobliżu miasta Húsavík w północno-wschodniej Islandii, poprzez zastąpienie w produkcji kopalnych reduktorów węgla alternatywnymi źródłami odnawialnymi. Do produkcji krzemometalu, która jest bardzo energochłonna, wytwórnia wykorzystuje wyłącznie prąd z odnawialnych źródeł (geotermii), ale i tak powoduje emisję około 150 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Ma to związek z charakterem wykorzystywanej reakcji chemicznej, która polega na redukcji kwarcytu (SiO2) do metalicznego krzemu za pomocą reduktora węgla. Wychwytywanie emisji odnawialnego dwutlenku węgla oraz ich użycie do produkcji zielonego metanolu pozwoliłoby na poprawę bilansu CO2 w żegludze oraz w innych sektorach przemysłu wykorzystujących podobne źródła energii. Dodatkowym efektem była by także poprawa bilansu CO2 wytwórni krzemometalu PCC ponad poziom neutralności węglowej. Ponadto metaliczny krzem produkowany przez PCC BakkiSilicon hf. odgrywa kluczową rolę w zastosowaniach związanych z ochroną klimatu. Na przykład dostępność krzemometalu jest niezbędna do osiągnięcia ogromnego wzrostu produkcji energii fotowoltaicznej w Unii Europejskiej. Ponadto krzemometal wykorzystywany jako materiał do budowy anod zwiększa pojemność akumulatorów nowej generacji, które są kolejnym kluczowym elementem gospodarki neutralnej dla klimatu.

Peter Wenzel, Prezes Zarządu PCC SE, komentuje:

„Jesteśmy gotowi na kolejny krok w PCC BakkiSilicon hf. polegający na wychwytywaniu emisji CO2 z naszego procesu produkcyjnego w celu wykorzystania ich do transformacji energetycznej. Wytwórnia już teraz jest na drodze do neutralności węglowej, a produkcja zielonego metanolu jako paliwa dla żeglugi byłaby istotnym kamieniem milowym.“

Hörður Arnarson, prezes zarządu firmy Landsvirkjun, dodaje:

„Zespół firmy Landsvirkjun cieszy się z możliwości współpracy z dobrym klientem nad ekologicznym rozwiązaniem. Transformacja energetyczna jest pilnie potrzebna, zwłaszcza w transporcie. Jeśli uda nam się wykorzystać odnawialną energię elektryczną wytwarzaną przez naszą firmę do produkcji ekologicznego metanolu w PCC BakkiSilicon hf., to będziemy o krok bliżej do ekologicznej przyszłości.”

Krótki profil PCC SE

Firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy, jest spółką holdingową Grupy PCC, która zatrudnia ponad 3,3 tys. pracowników na całym świecie. Spółki portfelowe PCC SE posiadają kluczowe kompetencje zakresie produkcji surowców chemicznych i chemikaliów specjalistycznych. Dodatkowym mocnym filarem w portfelu spółek jest logistyka kontenerowa. Jako długoterminowy inwestor, PCC SE skupia swoją działalność na trwałych inwestycjach przyczyniających się do ciągłego wzrostu wartości spółek portfelowych i tworzenia nowych, wartościowych aktywów. Najwięksi producenci chemikaliów w Grupie PCC to PCC Rokita SA – znaczący producent chloru i wiodący w Europie środkowo-wschodniej producent polioli, oraz PCC Exol SA, jeden z najnowocześniejszych producentów surfaktantów w Europie. Inna spółka zależna Grupy PCC, firma BakkiSilicon hf., eksploatuje w Islandii jedną z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych wytwórni krzemometalu na świecie. Firma PCC została założona w 1993 roku przez Waldemara Preussnera, jedynego akcjonariusza PCC SE, który obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. W roku obrotowym 2021 Grupa PCC osiągnęła wynik EBITDA na poziomie nieco poniżej 200 mln €, przy ok. 980 mln € skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła w 2021 roku ok. 110 mln €. Dodatkowe informacje o Grupie PCC są dostępne na stronie internetowej https://www.pcc.eu.